Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

48 jaar! -

Welkom op onze nieuwe website.

Wiskundeplan: leraars pakken uit met eigen leerplan

Een bericht van de makers De laatste dagen staat onderwijs in het centrum van de belangstelling, helaas niet op een positieve manier. De dalende onderwijskwaliteit komt met de regelmaat van de klok in het nieuws. Velen onder ons voelen het in de wiskundelessen: leerlingen kunnen steeds minder goed algebraïsch rekenen en ze missen vaak de …

Lees meer Wiskundeplan: leraars pakken uit met eigen leerplan

Congres Computationeel denken, STEM en artificiële intelligentie in de klas

Als leerkracht wil je jouw leerlingen voorbereiden op een leven in een steeds meer gedigitaliseerde wereld. Daarom is geïntegreerde STEM onmisbaar om maatschappelijk relevante problemen aan te pakken. Computationeel denken verdient een plek in de nieuwe eindtermen en minimumdoelen, aangezien het de basis vormt van de digitale toepassingen in onze maatschappij en ook kunstmatige intelligentie …

Lees meer Congres Computationeel denken, STEM en artificiële intelligentie in de klas

Niet herhalend tegelpatroon met één enkele vorm ontdekt

Je kunt vlakverdelingen maken met vierkanten, gelijkzijdige driehoeken en regelmatige zeshoeken. In 1974 introduceerde Roger Penrose een vlakverdeling met tegels, gebaseerd op een regelmatige vijfhoek. Er werd een nieuwe a-periodieke vlakverdeling ontdekt met 1 figuur met 13 zijden. De figuur noemt met “ein-stein”. De ontdekking kan toegeschreven worden aan David Smith van de East Riding …

Lees meer Niet herhalend tegelpatroon met één enkele vorm ontdekt

Consensus minimumdoelen basisvorming

Net voor de paasvakantie is er is een consensus bereikt over nieuwe minimumdoelen basisvorming in de tweede en derde graad secundair onderwijs. Ze zijn nog onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door het Vlaams Parlement. De eindtermen die door het Grondwettelijk Hof werden vernietigd, zijn versoberd: van 995 eindtermen gaat het naar 596 minimumdoelen basisvorming. Verschillende inhouden …

Lees meer Consensus minimumdoelen basisvorming

Tweedaagse vakantiecursus in Antwerpen

Elk jaar organiseert het platform wiskunde Nederland een vakantiecursus voor leraren wiskunde. Deze tweedaagse zal in 2023 voor het eerst  plaatsvinden in Antwerpen (Universiteit Antwerpen), op vrij 25 en za 26 augustus. Amsterdam komt aan de beurt op vrij 1 en za 2 september (CWI). Het thema is: “Priemgetallen’’. Hoofddocent: Frits Beukers. Gastdocenten: Benne de Weger en …

Lees meer Tweedaagse vakantiecursus in Antwerpen

Neem deel aan de π-prijs van het wiskundeplatform

Met de “pi”-prijs wil de wiskundegemeenschap in Vlaanderen positieve aandacht voor wiskunde belonen. Daarom zet het Platform Wiskunde Vlaanderen de π-prijs op. Het deelnamereglement voor de editie 2023 is eenvoudig: • Deelnemen kan door op 14 maart 2023 (vanaf middernacht 00:00) een foto op Twitter te posten die verwijst naar π of wiskunde en de …

Lees meer Neem deel aan de π-prijs van het wiskundeplatform

Licht op groen voor “Vlaamse” toetsen voor wiskunde en Nederlands.

De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet voor de centrale toetsen, die alle leerlingen vanaf 2024  het vierde en zesde jaar van het lager onderwijs en het tweede en zesde jaar van het middelbaar zullen moeten afleggen. Bedoeling is om het systeem in mei 2023 al een eerste keer te testen bij 700 …

Lees meer Licht op groen voor “Vlaamse” toetsen voor wiskunde en Nederlands.

Neem deel aan bevraging “Data en onzekerheid in de tweede graad”

De vakgroep Data-analyse aan de Universiteit Gent voert een grootschalig onderzoek uit naar de bevindingen en eventuele uitdagingen bij statistiekonderwijs van leerkrachten wiskunde uit de tweede graad in de doorstroomfinaliteit. Concreet gaat het over eventuele noden omtrent bijscholingen, ICT-gebruik, etc. Graag krijgen zij een accuraat beeld van hoe leerkrachten staan ten opzichte van dit onderwerp …

Lees meer Neem deel aan bevraging “Data en onzekerheid in de tweede graad”

MathMagic

Wiskunde voor een grote groep jongeren aantrekkelijk, boeiend en begrijpbaar maken op manieren die dicht aansluiten bij de leefwereld van kinderen is de hoofddoelstelling van het project MatheMagic. MathMagic werd in 2020 door het Departement Cultuur, Jeugd en Media als Experimenteel Project geselecteerd en gedurende de 2 daaropvolgende jaren ondersteund. De MatheMagic box en bijbehorend …

Lees meer MathMagic