Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

49 jaar! -

Welkom op website.

WISKUNDE IS (EEN BEETJE) OORLOG

Onder dit motto nodigt de VVWL (Vlaamse Vereniging van Wiskundeleraars)
alle wiskundeleraars uit Vlaanderen en Nederland uit om deel te nemen aan een wiskundewedstrijd.

Deze competitie heeft op de eerste plaats als doel het probleemoplossend denken aan te moedigen.

De wedstrijd zal vier edities kennen (van 2014 tot 2018 – met een knipoogje naar de herdenking van Wereldoorlog I).

Idee en uitwerking: dr. Luc Gheysens en Daniël Tant.

HET VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD

Er zijn vier edities van deze wedstrijd.

Per editie zijn er tien opgaven.

Het is de bedoeling bij elke opgave een constante te bepalen.

Het vinden van een bewijs voor elk van deze opgaven zien we eerder als een uitdaging voor de leraren en zeker ook voor de leerlingen.

Deelname aan deze wedstrijd is gratis.

De opgaven van de vierde en laatste editie verschijnen in oktober 2017.
De deadline voor inzending van de antwoorden is 6 december 2017.

Prijsuitreiking tijdens de jaarvergadering van de VVWL op 24 februari 2018.
Locatie: Wetenschapsmuseum UGent, Campus Sterre, Gebouw S30, Ingang 3