Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

49 jaar! -

Welkom op website.

GRATIS

Digitale roadshow eindtermen wiskunde - affiche

De VVWL was actief betrokken bij het ontwikkelen van de nieuwe eindtermen wiskunde. Net zoals bij de eindtermen 1e graad, maken we je graag wegwijs in de gemaakte keuzes voor de eindtermen 2e & 3e graad. Dat doen we met online informatiesessies met tal van sprekers: de overheid, de betrokken leraars, experten en de koepels,... De sessies worden opgevat als een aangenaam TV-programma waar je op je gemak kan naar kijken na een drukke werk- of examendag en duren telkens ongeveer anderhalf uur. We zenden uit via YouTube vanuit de Simon Stevin- tentoonstelling te Brugge.

Inschrijvingen afgesloten

Data & Info per sessie

Op donderdag 3 december 2020 van 19u45 tot ongeveer 21u15 maken we u wegwijs in het nieuwe curriculum wiskunde voor de doorstroomfinaliteit van de 2e graad. De doorstroomfinaliteit omvat alle ASO-richtingen en richtingen uit TSO en KSO die als doel hebben voort te studeren in het academisch hoger onderwijs (meer info via de matrix secundair onderwijs).

Inhoud sessie:

 1. Wegwijs in de nieuwe matrix van het secundair onderwijs, de eindtermen, de cesuurdoelen en het ontwikkelingsproces van de eindtermen.
  Door: Ellen Van Twembeke - Onderwijsadivseur wiskunde AHOVOKS - Vlaamse Overheid

 2. De nieuwe eindtermen basisvorming wiskunde - 2e graad - Doorstroomfinaliteit
  Door:
  • Johan Deprez - Professor lerarenopleiding wiskunde - KULeuven
  • Bert Seghers - Beleidsmedewerker - KVAB & UGent
  • Filip Moons - VVWL & UAntwerpen

 3. De cesuurdoelen wiskunde - 2e graad - Doorstroomfinaliteit
  Door:
  • Filip Cools - Coördinator wiskunde - Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  • Mark Verbelen - Pedagogische begeleider wiskunde - Gemeenschapsonderwijs

 4. Hoe gaan de koepels de nieuwe eindtermen wiskunde implementeren in de doorstroomfinaliteit?
  Door:
  • Filip Cools - Coördinator wiskunde - Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  • Mark Verbelen - Pedagogische begeleider wiskunde - Gemeenschapsonderwijs
  • Charlotte D'Haenens - Pedagogische begeleider wiskunde - OVSG
  • Youri Vande Sande- Pedagogische begeleider - POV
Presentatie: Isabel Goffa (VVWL & KA De Ring Leuven) en Filip Moons (VVWL & UAntwerpen) vanuit de Simon Stevin-tentoonstelling te Brugge.

Op dinsdag 8 december 2020 van 19u45 tot ongeveer 21u30 maken we u wegwijs in het nieuwe curriculum wiskunde voor de dubbele finalteit van de 2e graad. De dubbele finaliteit omvat alle TSO-richtingen en KSO-richtingen die zowel kunnen doorstromen naar de arbeidsmarkt als naar het hoger onderwijs, waarbij vooral op een hogeschoolopleiding wordt gemikt (meer info via de matrix secundair onderwijs).

Inhoud sessie:

 1. Wegwijs in de nieuwe matrix van het secundair onderwijs, de eindtermen, specifieke eindtermen, cesuurdoelen en het ontwikkelingsproces van de eindtermen.
  Door: Ellen Van Twembeke -Onderwijsadivseur wiskunde AHOVOKS - Vlaamse Overheid

 2. De nieuwe eindtermen basisvorming wiskunde - 2e & 3e graad - Dubbele finaliteit
  Door:
  • Johan Deprez - Professor lerarenopleiding wiskunde - KULeuven
  • Bert Seghers - Beleidsmedewerker - KVAB & UGent
  • Filip Moons - VVWL & UAntwerpen

 3. De specifieke eindtermen - 3e graad - Dubbele finaliteit
  Door:
  • Gitta Vercauteren - Leraar Wiskunde - PITO Stabroek

 4. De cesuurdoelen wiskunde - 2e graad - Dubbele finaliteit
  Door:
  • Filip Cools - Coördinator wiskunde - Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  • Mark Verbelen - Pedagogische begeleider wiskunde - Gemeenschapsonderwijs

 5. Hoe gaan de koepels de nieuwe eindtermen wiskunde implementeren in de dubbele finaliteit?
  Door:
  • Filip Cools - Coördinator wiskunde - Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  • Mark Verbelen - Pedagogische begeleider wiskunde - Gemeenschapsonderwijs
  • Charlotte D'Haenens - Pedagogische begeleider wiskunde - OVSG
  • Youri Vande Sande- Pedagogische begeleider - POV
Presentatie: Isabel Goffa (VVWL & KA De Ring Leuven) en Filip Moons (VVWL & UAntwerpen) vanuit de Simon Stevin-tentoonstelling te Brugge.

Op donderdag 10 december 2020 van 19u45 tot ongeveer 21u15 maken we u wegwijs in het nieuwe curriculum wiskunde voor de doorstroomfinaliteit van de 3e graad. De doorstroomfinaliteit omvat alle ASO-richtingen en richtingen uit TSO en KSO die als doel hebben voort te studeren in het academisch hoger onderwijs (meer info via de matrix secundair onderwijs).

Inhoud sessie:

 1. Wegwijs in de nieuwe matrix van het secundair onderwijs, de eindtermen, speifieke eindtermen en het ontwikkelingsproces van de eindtermen.
  Door: Ellen Van Twembeke - Onderwijsadivseur wiskunde AHOVOKS - Vlaamse Overheid

 2. De nieuwe eindtermen basisvorming wiskunde - 3e graad - Doorstroomfinaliteit
  Door:
  • Johan Deprez - Professor lerarenopleiding wiskunde - KULeuven
  • Bert Seghers - Beleidsmedewerker - KVAB & UGent
  • Filip Moons - VVWL & UAntwerpen

 3. De specifieke eindtermen wiskunde - 3e graad - Doorstroomfinaliteit
  Door:
  • Didier Deses - Leraar Wiskunde - KA Koekelberg
  • Els Vanlommel - Leraar Wiskunde - Heilig Hart van Maria Berlaar
  • Gitta Vercauteren - Leraar Wiskunde - PITO Stabroek
  • Isabel Goffa - Leraar Wiskunde - KA De Ring Leuven
Presentatie: Isabel Goffa (VVWL & KA De Ring Leuven) en Filip Moons (VVWL & UAntwerpen) vanuit de Simon Stevin-tentoonstelling te Brugge.

Op dinsdag 15 december 2020 van 19u45 tot ongeveer 21u00 maken we u wegwijs in het nieuwe curriculum wiskunde voor de arbeidsmarktfinaliteit 2e & 3e graad. De arbeidsmarkfinaliteit is gericht op een rechtstreeks doorstroming naar de arbeidsmarkt na het afstuderen in het secundair onderwijs en omvat dus alle BSO-richtingen (meer info via de matrix secundair onderwijs). Door de grondige herziening van het curriculum wiskunde in het beroepsonderwijs, nemen we als VVWL graag de handschoen op om ook daar de gemaakte keuzes toe te lichten. Deze sessie richt zich niet uitsluitend op leerkrachten wiskunde, maar even goed op leraars PAV of andere vakken binnen het beroepsonderwijs.

Inhoud sessie:

 1. Wat is de toekomst van PAV en geïntegreerd werken in het hervormd beroepsonderwijs?
  Interview met : Inge Placklé - Professor lerarenopleiding PAV (VUB & PXL Hogeschool) en voorzitter VELOV

 2. Wegwijs in de nieuwe matrix van het secundair onderwijs, de eindtermen en het ontwikkelingsproces van de eindtermen.
  Door: Ellen Van Twembeke - Onderwijssadivseur wiskunde AHOVOKS - Vlaamse Overheid

 3. De nieuwe eindtermen basisvorming wiskunde - 2e & 3e graad - Arbeidsmarktfinaliteit
  Door:
  • Johan Deprez - Professor lerarenopleiding wiskunde - KULeuven
  • Bert Seghers - Beleidsmedewerker - KVAB & UGent
  • Filip Moons - VVWL & UAntwerpen

 4. Hoe gaan de koepels de nieuwe eindtermen wiskunde implementeren in de arbeidsmarktfinaliteit? Blijft PAV?
  Door:
  • Filip Cools - Coördinator wiskunde - Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  • Mark Verbelen - Pedagogische begeleider wiskunde - Gemeenschapsonderwijs
  • Charlotte D'Haenens - Pedagogische begeleider wiskunde - OVSG
  • Youri Vande Sande- Pedagogische begeleider - POV
Presentatie: Isabel Goffa (VVWL & KA De Ring Leuven) en Filip Moons (VVWL & UAntwerpen) vanuit de Simon Stevin-tentoonstelling te Brugge.

Nog vragen?

Contacteer Filip Moons, filip@vvwl.be, +32 494 03 43 83