Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

49 jaar! -

Welkom op website.

Uitnodiging  jaarvergadering voor VVWL-leden

De jaarvergadering van de VVWL vzw  zal doorgaan op zaterdag 20 april 2024  om 13 uur
Locatie: UA Campus Groenenborger  Gebouw Hall T Groenenborgerlaan 171 Antwerpen 

Agendapunten:

  • Financieel gedeelte (penningmeester Marc Van Eijmeren)
  • Goedkeuring van de jaarrekening;
  • Goedkeuring van de begroting;
  • Kwijting van de bestuurders;
  • Jaarverslag werking 2023 (Arthur Schoeters en Beatrijs Versichel)

Varia

  • Administratief gedeelte;
  • UBO-register;
  • In te dienen formulieren (Ivan De Winne)

Jaarrekening moet binnen de 30 dagen na goedkeuring door de algemene vergadering worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank van Gent afdeling Dendermonde.

Belastingsaangifte vzw bij Biztax

Jaarverslag van de werking VVWL vzw

(Her)verkiezing bestuursorgaan en eventuele nieuwe bestuursleden (Ivan De Winne)

Vragenronde en nabespreking…

VVWL leden die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie moeten dit uiterlijk 15 april 2024
kenbaar maken aan de voorzitter van VVWL vzw per e-mail ivan.dewinne@telenet.be

De jaarvergadering wordt voorafgegaan door: 

Lezing: “400 jaar mechanisch rekenen”
Sprekers Paul Levrie, Erwin Smet en Cris Van de Velde .

Agenda:

9u 30 – 10u Onthaal met koffie
10u  -12u: lezing
12u -13u: Broodjesmaaltijd

Ivan De Winne

Voorzitter VVWL vzw