Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

49 jaar! -

Welkom op website.

 

 

Tussen haakjes

Het schatgraversprobleem
Ivan De Winne

Game of Life
Chris Cambré

Euclides op sociale media
Luc Gheysens

Cyclisch lijnspiegelen
Ilse De Boeck

Verhalen over pracht en kracht – Deel 2
Paul Igodt

Juliaverzamelingen in GeoGebra
Chris Cambré

Programmeren in de les wiskunde
Didier Deses
Noten
Els Coussement
Zoekers
Pieter Senden en Art Waeterschoot