Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

49 jaar! -

Welkom op website.

De eindtermen voor wiskunde in de eerste graad

De concrete nieuwe eindtermen van de wiskundige competentie van de 1e graad A-stroom, B-stroom en de eindtermen basisgeletterdheid wiskunde zoals ze nu voorgelegd zullen worden voor goedkeuring door het Vlaams Parlement, zijn te raadplegen via https://www.onderwijsdoelen.be/secundair-onderwijs.

Doorklikken naar ‘nieuwe eindtermen 1e graad.’