Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

49 jaar! -

Welkom op website.

Numerieke wiskunde met Python

Een paar jaar geleden raakte collega André De Meester geboeid door de eenvoud waarmee wiskundige toepassingen kunnen geprogrammeerd worden in de computertaal ‘Python’.

Iedereen kan volledig gratis de laatste versie van Python downloaden van de website https://www.python.org

Zelf heeft André een groot aantal programma’s gemaakt die aansluiten bij de wiskunde van het secundair onderwijs.

Er worden in totaal ruim 100 programma’s volledig uitgewerkt en besproken in de handleiding.

De programma’s mogen vrij gebruikt worden voor onderwijsdoeleinden.

Ze mogen echter niet zonder mijn toestemming gecommercialiseerd worden.

Dit materiaal kan ongetwijfeld nuttig zijn voor wiskundeleerkrachten en hun leerlingen binnen het kader van “computationeel denken”.

Na een korte introductie in de “programmeertaal” Python worden een aantal eenvoudige programma’s geschreven met een beperkt aantal stappen:

  • berekening van de afstand tussen 2 punten
  • grootste gemene deler en kleinste gemeen veelvoud van 2 getallen
  • getallen van de rij van Fibonacci

Ook een aantal klassieke programma’s komen aan bod:

  • oplossen van een vierkantsvergelijking in |R
  • berekenen van priemgetallen
  • oplossen van rechthoekige en willekeurige driehoeken

Grafische programma’s:

  • tekenen van grafieken van functies, eerste- en tweede afgeleide
  • kromme met parametervoorstelling, poolvergelijking
  • lineaire regressie en correlatie

Je kan een verklarende pdf-tutorial en een gecomprimeerde map met alle programma’s hieronder downloaden:

Update Tutorial Numerieke wiskunde versie 15 09 2023:   Numerieke wiskunde v 150923.pdf

Update bijhorende uitgewerkte programma’s: programmas v 150923

E-mailadres: Andre_De_Meester@yahoo.com