Nieuws

Laatste nieuws over wiskundeonderwijs

Wiskunde & Onderwijs

Ons magazine W&O
Inhoud Wiskunde en Onderwijs nummer 193
Jaargang 49  januari-februari-maart 2023

 

Tussen haakjes

 

Merkwaardige limieten
Gricha Plusnin

Van platlander tot ruimtevaarder
Jean-Marie Dendoncker

Adriaan van Roomen en de omtrek van de cirkel
Ad Meskens

Nulwaarden van families complexe veeltermen
Didier Deses

Boekbespreking “Kleurboek wiskunde”
Pieter Senden

Programmeren in de les wiskunde
Didier Deses

Noten
Els Coussement

Zoekers
Tijs Buggenhout en Pieter Senden

Over de Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars

Ivan De Winne, voorzitter

De Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars (VVWL) is een vereniging voor en door wiskundeleerkrachten, met als doel de wiskundige vorming van de leerlingen – zoals die bepaald wordt door de belangrijke plaats van de wiskunde in de huidige maatschappij – te bevorderen en te verdedigen, en dit op alle onderwijsniveaus.

In het bijzonder beogen wij:

  • de leraars te informeren over het eigentijds aanbrengen en verwerven van wiskundige vaardigheden;
  • de wiskundeleraars de gelegenheid te geven hun onderwijskundige vorming te verruimen;
  • informatie te brengen over vernieuwingen in binnen- en buitenland, zowel op onderwijskundig als op wiskundig gebied;
  • omstandigheden te creëren die het de wiskundeleraar mogelijk maken doeltreffend mee te werken aan de planning en de realisering van veranderingen in het onderwijs;
  • inspraak van het lerarenkorps bij het invoeren van nieuwe programma’s te bewerkstelligen;
  • participatie van leraars aan het onderwijsonderzoek te verhogen;
  • de contacten te bevorderen tussen de wiskundeleraars enerzijds en van de wiskundeleraars met andere geledingen van het onderwijsbestel anderzijds zoals daar zijn: de inspecteur, mensen van het onderwijsbeleid, leerkrachten van andere vakgroepen en studenten;
  • betrekkingen aan te knopen met Belgische en buitenlandse verenigingen en met internationale organisaties die analoge doelstellingen nastreven.

Overtuigd?

Word lid van de Vlaamse Vereniging Wiskundeleraars!

Mathelo online nascholingsaanbod 2022/2023

Dankzij de digisprong maken leerlingen nu, of in de nabije toekomst, gebruik van een laptop of tablet als alternatief voor het klassieke grafische rekentoestel.

Lesgeven met deze nieuwe digitale tools biedt ook in de lessen wiskunde heel wat interessante mogelijkheden, maar een kwaliteitsvolle integratie is niet zo evident.

Om u als wiskundeleraar te ondersteunen bij de integratie van ICT in de wiskundeles heeft het team van Mathelo een aantal online nascholingen uitgewerkt.

Het notitieblok en klaslokaal van GeoGebra  infofolder.pdf

Vlakke meetkunde met GeoGebra in de eerste graad  infofolder.pdf

Ruimtemeetkunde met GeoGebra in de eerste graad  infofolder.pdf

Beschrijvende statistiek, spreidingsdiagrammen en correlatie (tweede graad)  infofolder.pdf

Grafen, over knopen en bogen  infofolder.pdf

GeoGebra 6 van A tot Z  (basiscursus)  infofolder.pdf

Je kan aan deze webcursussen deelnemen op een tijdstip naar keuze, thuis of op school, op jouw eigen tempo, individueel of in team.

Dit lesmateriaal mag vrij gekopieerd worden voor alle leerlingen van jouw school (niet commerciëel gebruik).

Meer info en inschrijven via www.mathelo.net

e-mail: ivan.dewinne@telenet.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VVWL Geogebra Vlaanderen

Via de facebookpagina GeoGebra Vlaanderen word je op de hoogte gehouden van de laatste nieuwtjes in de wereld van GeoGebra, een verzameling van software voor de lessen wiskunde in het onderwijs.

Als werkgroep binnen de VVWL hebben we de ambitie om je informeren over GeoGebra toepassingen, artikels, nascholingen, initiatiehandleidingen en andere cursussen, zodat je weer helemaal mee bent.

Tegelijk werken we ook op de achtergrond.
We zorgen voor alle vertaalwerk en onderhouden het contact met de ontwikkelaars van GeoGebra in Linz.

De initiatiefnemers: Els Coussement, Chris Cambré en Ivan De Winne