Nieuws

Laatste nieuws over wiskundeonderwijs

Denktank Vlaamse toetsen

Het Steunpunt Centrale Toetsen in Onderwijs organiseert in het schooljaar 2022-2023 op volgende momenten de Denktanks voor de toetsontwikkeling wiskunde…

Meer
Numerieke wiskunde met Python

Numerieke wiskunde met Python

Een paar jaar geleden raakte collega André De Meester geboeid door de eenvoud waarmee wiskundige toepassingen kunnen geprogrammeerd worden in…

Meer

Wiskunde & Onderwijs

Ons magazine W&O
Inhoud W&O nummer 190
april-mei-juni 2022
Frank Laforce en de start van de VVWL
Arthur Schoeters
Dam(n) busters. Hoe elementaire wiskundeeen gedurfde aanval mogelijk maakte
Ad Meskens
Het klaslokaal van GeoGebra
Chris Cambré en Els Coussement
Wiskunde opnieuw binnenstebuiten keren
Jean-Marie Dendoncker
Rationale punten op een cirkel
Stijn Verwulgen, Mark Sioen,
Werner Peeters en Edward Soetens
Programmeren in de les wiskunde
Didier Deses
Noten
Els Coussement
Zoekers
Pieter Senden en Art Waeterschoot

 

Over de Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars

Ivan De Winne, voorzitter

De Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars (VVWL) is een vereniging voor en door wiskundeleerkrachten, met als doel de wiskundige vorming van de leerlingen – zoals die bepaald wordt door de belangrijke plaats van de wiskunde in de huidige maatschappij – te bevorderen en te verdedigen, en dit op alle onderwijsniveaus.

In het bijzonder beogen wij:

  • de leraars te informeren over het eigentijds aanbrengen en verwerven van wiskundige vaardigheden;
  • de wiskundeleraars de gelegenheid te geven hun onderwijskundige vorming te verruimen;
  • informatie te brengen over vernieuwingen in binnen- en buitenland, zowel op onderwijskundig als op wiskundig gebied;
  • omstandigheden te creëren die het de wiskundeleraar mogelijk maken doeltreffend mee te werken aan de planning en de realisering van veranderingen in het onderwijs;
  • inspraak van het lerarenkorps bij het invoeren van nieuwe programma’s te bewerkstelligen;
  • participatie van leraars aan het onderwijsonderzoek te verhogen;
  • de contacten te bevorderen tussen de wiskundeleraars enerzijds en van de wiskundeleraars met andere geledingen van het onderwijsbestel anderzijds zoals daar zijn: de inspecteur, mensen van het onderwijsbeleid, leerkrachten van andere vakgroepen en studenten;
  • betrekkingen aan te knopen met Belgische en buitenlandse verenigingen en met internationale organisaties die analoge doelstellingen nastreven.

Overtuigd?

Word lid van de Vlaamse Vereniging Wiskundeleraars!

Mathelo online nascholingsaanbod 2021/2022

Om wiskundeleraars te ondersteunen bij de invoering van de nieuwe eindtermen in de tweede graad heeft het team van Mathelo een aantal webcursussen uitgewerkt.

Beschrijvende statistiek en spreidingsdiagrammen” is een webcursus en leerwerkboek met de uitgebreide behandeling van volgende onderwerpen: verzamelen van data, ordenen van data, diagrammen, centrumgetallen, spreidingsgetallen, lineaire regressie en correlatie. In dit leerwerkboek wordt frequent gebruik gemaakt van het rekenblad van GeoGebra en/of Excel. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met oefeningen en uitgewerkte oplossingen.
Bekijk hier hoofdstuk 1 van het digitaal leerboek.

“Grafentheorie” is één van de opvallendste nieuwe onderwerpen die op het leerplan van de tweede graad staan. Met deze webcursus en leerwerkboek wil het team van Mathelo leerpaden aanbieden aan wiskundeleraars bij de invoering van de grafentheorie in de klaspraktijk. Volgende onderwerpen komen aan bod: het zevenbruggenprobleem, Eulergrafen, graafkleuringen, Hamiltongrafen, het handelsreizigersprobleem, bomen en de kortste route. Origineel oefenmateriaal met bijhorende verbetersleutels en een collectie interactieve GeoGebra applets.
Bekijk hier hoofdstuk 1 van het digitaal leerboek.

Het leerwerkboek en het interactief lesmateriaal mag vrij gekopieerd worden voor de leerlingen en kan gedownload worden via de website. Deze leerwerkboeken zijn ook beschikbaar als digitaal bordboek.

Meer info en inschrijven via www.mathelo.net

e-mail: ivan.dewinne@telenet.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VVWL Geogebra Vlaanderen

Via de facebookpagina GeoGebra Vlaanderen word je op de hoogte gehouden van de laatste nieuwtjes in de wereld van GeoGebra, een verzameling van software voor de lessen wiskunde in het onderwijs.

Als werkgroep binnen de VVWL hebben we de ambitie om je informeren over GeoGebra toepassingen, artikels, nascholingen, initiatiehandleidingen en andere cursussen, zodat je weer helemaal mee bent.

Tegelijk werken we ook op de achtergrond.
We zorgen voor alle vertaalwerk en onderhouden het contact met de ontwikkelaars van GeoGebra in Linz.

De initiatiefnemers: Els Coussement, Chris Cambré en Ivan De Winne