Nieuws

Laatste nieuws over wiskundeonderwijs

Wiskunde & Onderwijs

Ons magazine W&O
Inhoud W&O nummer 188
Tetromino’s
Didier Deses
Een gulden kwartet
Luc Gheysens
Wiskunde is een werkwoord
Jean-Marie Dendoncker
Geometrische getallen
Johan Gielis
Programmeren in de les wiskunde
Didier Deses
Noten
Els Coussement
Zoekers
Pieter Senden en Art Waeterschoot

 

Over de Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars

Ivan De Winne, voorzitter

De Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars (VVWL) is een vereniging voor en door wiskundeleerkrachten, met als doel de wiskundige vorming van de leerlingen – zoals die bepaald wordt door de belangrijke plaats van de wiskunde in de huidige maatschappij – te bevorderen en te verdedigen, en dit op alle onderwijsniveaus.

In het bijzonder beogen wij:

  • de leraars te informeren over het eigentijds aanbrengen en verwerven van wiskundige vaardigheden;
  • de wiskundeleraars de gelegenheid te geven hun onderwijskundige vorming te verruimen;
  • informatie te brengen over vernieuwingen in binnen- en buitenland, zowel op onderwijskundig als op wiskundig gebied;
  • omstandigheden te creëren die het de wiskundeleraar mogelijk maken doeltreffend mee te werken aan de planning en de realisering van veranderingen in het onderwijs;
  • inspraak van het lerarenkorps bij het invoeren van nieuwe programma’s te bewerkstelligen;
  • participatie van leraars aan het onderwijsonderzoek te verhogen;
  • de contacten te bevorderen tussen de wiskundeleraars enerzijds en van de wiskundeleraars met andere geledingen van het onderwijsbestel anderzijds zoals daar zijn: de inspecteur, mensen van het onderwijsbeleid, leerkrachten van andere vakgroepen en studenten;
  • betrekkingen aan te knopen met Belgische en buitenlandse verenigingen en met internationale organisaties die analoge doelstellingen nastreven.

Overtuigd?

Word lid van de Vlaamse Vereniging Wiskundeleraars!

Mathelo online nascholingsaanbod 2021/2022

Om wiskundeleraars te ondersteunen bij de invoering van de nieuwe eindtermen in de tweede graad heeft het team van Mathelo een aantal webcursussen uitgewerkt.

Beschrijvende statistiek en spreidingsdiagrammen” is een webcursus en leerwerkboek met de uitgebreide behandeling van volgende onderwerpen: verzamelen van data, ordenen van data, diagrammen, centrumgetallen, spreidingsgetallen, lineaire regressie en correlatie. In dit leerwerkboek wordt frequent gebruik gemaakt van het rekenblad van GeoGebra en/of Excel. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met oefeningen en uitgewerkte oplossingen.

“Grafentheorie” is één van de opvallendste nieuwe onderwerpen die op het leerplan van de tweede graad staan. Met deze webcursus en leerwerkboek wil het team van Mathelo leerpaden aanbieden aan wiskundeleraars bij de invoering van de grafentheorie in de klaspraktijk. Volgende onderwerpen komen aan bod: het zevenbruggenprobleem, Eulergrafen, graafkleuringen, Hamiltongrafen, het handelsreizigersprobleem, bomen en de kortste route. Origineel oefenmateriaal met bijhorende verbetersleutels en een collectie interactieve GeoGebra applets.

Het leerwerkboek en het interactief lesmateriaal mag vrij gekopieerd worden voor de leerlingen en kan gedownload worden via de website. Deze leerwerkboeken zijn ook beschikbaar als digitaal bordboek.

In de webcursus “GeoGebra 6 van A tot Z" worden de talrijke toepassingsmogelijkheden van de vijf verschillende apps toegelicht: meetkunde, grafieken, ruimtemeetkunde, het rekenblad en CAS. Met een handleiding van ruim 250 pagina’s en bijhorende GeoGebrabestanden is deze cursus een onmisbaar naslagwerk voor elke wiskundeleraar.

De webcursus “Tools voor digitaal lesgeven in de wiskunde” heeft tot doel om je onder te dompelen in de mogelijkheden die digitale didactiek biedt… Het gebruik van een aantal minder bekende webapplicaties voor wiskunde wordt uitvoerig besproken: Desmos, H5P, Bookwidgets, Graspable Math, alsook het notitieblok en virtueel klaslokaal van GeoGebra. Bovendien maak je kennis met de uitwerking van interactieve leerpaden voor jouw leerlingen in jouw eigen Moodle cursus.

Meer info en inschrijven via www.mathelo.net

e-mail: ivan.dewinne@telenet.be