Nieuws

Laatste nieuws over wiskundeonderwijs

Lezing Thomas Hertog

Maandag 30 september 2024 om 19.30 uur. Lezing door THOMAS HERTOG - KUL (hoogleraar theoretische fysica) over het ‘Ontstaan van…

Meer

Zonnekijkdag op zondag 7 juli

Op zondag 7 juli organiseert de Vereniging Voor Sterrenkunde vzw (VVS) de Zonnekijkdag. Dankzij de medewerking van volkssterrenwachten, sterrenkundige clubs…

Meer

Wiskunde & Onderwijs

Ons magazine W&O
Inhoud Wiskunde en Onderwijs nummer 197
Jaargang 50  januari-februari-maart 2024

 

Tussen haakjes

Gelijkvormige figuren en de stelling van Pythagoras
Luc Gheysens

Verschuivingen: voor elk wat wils
Jean-Marie Dendoncker

De wiskundige wereld rond Rubens
Ad Meskens

Fractalen en nulwaarden van complexe veeltermen
Didier Deses

Programmeren in de les wiskunde
Didier Deses

Noten
Els Coussement

Zoekers
Tijs Buggenhout en Pieter Senden

Over de Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars

Ivan De Winne, voorzitter

De Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars (VVWL) is een vereniging voor en door wiskundeleerkrachten, met als doel de wiskundige vorming van de leerlingen – zoals die bepaald wordt door de belangrijke plaats van de wiskunde in de huidige maatschappij – te bevorderen en te verdedigen, en dit op alle onderwijsniveaus.

In het bijzonder beogen wij:

  • de leraars te informeren over het eigentijds aanbrengen en verwerven van wiskundige vaardigheden;
  • de wiskundeleraars de gelegenheid te geven hun onderwijskundige vorming te verruimen;
  • informatie te brengen over vernieuwingen in binnen- en buitenland, zowel op onderwijskundig als op wiskundig gebied;
  • omstandigheden te creëren die het de wiskundeleraar mogelijk maken doeltreffend mee te werken aan de planning en de realisering van veranderingen in het onderwijs;
  • inspraak van het lerarenkorps bij het invoeren van nieuwe programma’s te bewerkstelligen;
  • participatie van leraars aan het onderwijsonderzoek te verhogen;
  • de contacten te bevorderen tussen de wiskundeleraars enerzijds en van de wiskundeleraars met andere geledingen van het onderwijsbestel anderzijds zoals daar zijn: de inspecteur, mensen van het onderwijsbeleid, leerkrachten van andere vakgroepen en studenten;
  • betrekkingen aan te knopen met Belgische en buitenlandse verenigingen en met internationale organisaties die analoge doelstellingen nastreven.

Overtuigd?

Word lid van de Vlaamse Vereniging Wiskundeleraars!

Mathelo online nascholingsaanbod 2023/2024

Dankzij de digisprong maken leerlingen nu, of in de nabije toekomst, gebruik van een laptop of tablet als alternatief voor het klassieke grafische rekentoestel.

Lesgeven met deze nieuwe digitale tools biedt ook in de lessen wiskunde heel wat interessante mogelijkheden, maar een kwaliteitsvolle integratie is niet zo evident.

Om u als wiskundeleraar te ondersteunen bij de integratie van ICT in de wiskundeles heeft het team van Mathelo interactief lesmateriaal voor leerlingen uitgewerkt.
Hierbij wordt voornamelijk gebruik gemaakt van het programma GeoGebra en de Moodle leeromgeving.

Kansrekening en verklarende statistiek in de derde graad
Infofolder 8.pdf    Inhoudstafel    Inschrijvingsformulier 8

Functieleer en analyse met GeoGebra Suite (derde graad)
Infofolder 1.pdf    Inhoudstafel    Inschrijvingsformulier 1

Grafentheorie (keuzeonderwerp)
Infofolder 6.pdf   Inhoudstafel leerwerkboek   Inschrijvingsformulier 6 

Exact en symbolisch rekenen met GeoGebra CAS (tweede en derde graad)
Infofolder 2.pdf    Inhoudstafel    Inschrijvingsformulier 2

Het notitieblok en klaslokaal van GeoGebra (alle graden)
Infofolder 3.pdf   Inhoudstafel   Inschrijvingsformulier 3

Vlakke meetkunde met GeoGebra (eerste graad)
Infofolder 4.pdf   Inhoudstafel   Inschrijvingsformulier 4

Ruimtemeetkunde met GeoGebra  (eerste graad)
Infofolder 5.pdf   Inhoudstafel   Inschrijvingsformulier 5

Beschrijvende statistiek, spreidingsdiagram en correlatie (tweede graad)
Infofolder 7.pdf  Inhoudstafel leerwerkboek   Inschrijvingsformulier 7

Je kan aan deze webcursussen deelnemen op een tijdstip naar keuze, thuis of op school, op jouw eigen tempo, individueel of in team.

Dit lesmateriaal mag vrij gekopieerd worden voor alle leerlingen van jouw school (niet commercieel gebruik).

Meer info en inschrijven via www.mathelo.net

e-mail: ivan.dewinne@telenet.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VVWL Geogebra Vlaanderen

Via de facebookpagina GeoGebra Vlaanderen word je op de hoogte gehouden van de laatste nieuwtjes in de wereld van GeoGebra, een verzameling van software voor de lessen wiskunde in het onderwijs.

Als werkgroep binnen de VVWL hebben we de ambitie om je informeren over GeoGebra toepassingen, artikels, nascholingen, initiatiehandleidingen en andere cursussen, zodat je weer helemaal mee bent.

Tegelijk werken we ook op de achtergrond.
We zorgen voor alle vertaalwerk en onderhouden het contact met de ontwikkelaars van GeoGebra in Linz.

De initiatiefnemers: Els Coussement, Chris Cambré en Ivan De Winne