Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

49 jaar! -

Welkom op website.

David Dehenauw: Armand Pien, van wiskundige tot mijn held

Prof. dr. Steven Caluwaerts: Klimaatmodellen & Wiskunde

Omdat in de Amerikaanse schrijfwijze voor de datum 14 maart geschreven wordt als 3/14 en de driecijferige benadering voor π gelijk is aan 3,14  wordt op 14 maart wereldwijd π -dag gevierd.

Eind 2019 heeft de algemene vergadering van de UNESCO 14 maart officieel uitgeroepen als dé internationale dag van de wiskunde.

Op deze symbolische dag zullen heel wat evenementen worden georganiseerd om het maatschappelijk belang van de wiskunde te benadrukken.

Omwille van de beperkingen door de Coronamaatregelen kan de geplande bijeenkomst in het planetarium te Brussel van zondag 14 maart 2021 niet fysiek doorgaan.

Het bestuur van de VVWL wil deze dag niet onopgemerkt laten voorbijgaan en biedt een ONLINE alternatief aan. 

Programma:

15 - 16 uur: Ir. David Dehenauw VTM-weerman
Armand Pien van wiskundige tot mijn held

De bekende weerman en wiskundige Armand Pien, zou op 2 januari van dit jaar precies (100 + 1) jaar geworden zijn.
David Dehenauw heeft het over het belang van Armand Pien voor de popularisering van de wetenschap,
en staat stil bij de evolutie van de modellen van weervoorspellingen.

Intermezzo
Quiz "De wereld van Pi in 14 vragen"

Neem op 3-14 deel aan een leuke online (Kahoot)quiz  over het (allicht) beroemdste getal in de wiskunde pi.
3 deelnemers met de hoogste score kunnen een leuke prijs winnen.

16 - 17 uur: Prof. Steven Caluwaerts
Klimaatmodellen en wiskunde

Wiskundige modellen liggen aan de basis van  weersvoorspellingen en vormen een belangrijke schakel voor het begrijpen van de veranderingen van het klimaat.
Smaakmaker YouTubefilmpje Universiteit van Vlaanderen

Dit online evenement is GRATIS maar vooraf inschrijven is nodig.

Aansluitend  jaarlijkse algemene vergadering van de VVWL vzw

Jaarverslag over de werking van de VVWL.
Financieel verslag 2020 en goedkeuring.
Begroting 2021.
Kwijting van de bestuurders.
(Her)verkiezing bestuursorgaan.
Vragenronde.

Leden die willen toetreden tot VVWL bestuur of meehelpen aan de uitbouw van de VVWL zijn meer dan welkom.
Gemotiveerde kandidatuur indienen uiterlijk 7 maart 2021 per e-mail naar  bestuur@vvwl.be

Ivan De Winne

voorzitter VVWL vzw