Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

49 jaar! -

Welkom op website.

VVWL-jaarvergadering 2018

Op zaterdag 24 februari 2018 vond, onder ruime belangstelling, de jaarvergadering van de VVWL plaats te Gent.

Na het traditionele voorwoord  van de afscheid nemende voorzitter Arthur Schoeters en het jaarverslag
konden de deelnemers luisteren naar twee boeiende voordrachten.

Jean-Marie Dendoncker over de cardioïde en de realisatie in 3D-printing.

Link naar afbeeldingen 3D-objecten

André Piens over de geschiedenis van de wiskunde in de vorige eeuw.

De bijeenkomst werd afgesloten met het statutaire gedeelte met financieel verslag en décharge van de penningmeester, jaarverslag en verkiezing van de bestuursleden en rondvraag.

Op de bestuursvergadering van 3 maart 2018 werden de functies van de verkozen bestuursleden ingevuld
en als nieuwe voorzitter van de VVWL werd Ivan De Winne verkozen.

Bijlagen:

Presentatie André Piens

Geschiedenis van de wiskunde in de twintigste eeuw Deel 1.pdf

Geschiedenis van de wiskunde in de twintigste eeuw Deel 2.pdf