Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

49 jaar! -

Welkom op website.

Het eindtermendebat

Op 1 september 2019 starten de eerstejaars uit het middelbaar onderwijs in het hervormde secundair onderwijs.

Bij deze hervorming horen ook nieuwe eindtermen, die er toch wat anders zullen uitzien:

  • Eerst en vooral wil men vanuit de overheid snoeien in het aantal eindtermen.
  • De nieuwe eindtermen zullen dus kleiner zijn in aantal, maar breder & ambitieuzer geformuleerd worden.
  • Daarnaast worden de eindtermen niet meer per vak geformuleerd, maar in clusters.
  • Zo hoort wiskunde tot de cluster wiskunde, exacte wetenschappen en technologie. Op deze manier schrijft de overheid niet meer expliciet voor welke inhouden in een vak moeten gegroepeerd worden, dat is een karwei voor de netten.
  • Daarnaast maken de koepels samen curriculumdossiers waarop elk net zijn leerplan zal enten. De invoering van de curriculumdossiers zijn een poging om de leerinhouden tussen de netten te harmoniseren.

Het goede nieuws is dat ook de VVWL bij de ontwikkeling van de nieuwe eindtermen zijn stem mag laten horen en dit bij monde van ons jongste bestuurslid Filip Moons. Filip is leraar wiskunde aan het Atheneum Karel Buls te Laken en praktijkassistent aan de lerarenopleiding wiskunde van de Universiteit Antwerpen. Hij zal absoluut pleiten voor het behoud van een stevige wiskundecomponent in de eerste graad. Ondertussen werd het werk van deze commissies afgerond en op 19 september verzamelden 400 wiskundeleraars in Antwerpen voor een infonamiddag waarop deze vernieuwde eindtermen voor wiskunde uitvoering werden voorgesteld.

Wij houden u de komende maanden via de VVWL website op de hoogte...