Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

49 jaar! -

Welkom op website.

Beste VVWL-leden

De jaarvergadering van de VVWL vzw  zal doorgaan op zaterdag 25 maart 2022  om 13 uur
Locatie: Zebrastraat 32  9000 Gent

Agendapunten:

Financieel gedeelte (penningmeester Marc Van Eijmeren)

Goedkeuring van de jaarrekening;

Goedkeuring van de begroting;

Kwijting van de bestuurders;

Jaarverslag 2022 (Arthur Schoeters en Beatrijs Versichel)

Varia

Administratief gedeelte (Özkan Cetin)

UBO-register (nakijken moet dit geactualiseerd worden met Jonathan D’Haese?);

Navragen: aanpassing vzw statuten aan het nieuwe wetboek (WVV) uiterlijk 1 januari 2024.
Is dit van toepassing op de VVWL vzw?
Regels gelden vanaf 1 januari 2022. VVWL is vzw geworden op 8 februari 2020.

In te dienen formulieren (Ivan De Winne)

Jaarrekening moet binnen de 30 dagen na goedkeuring door de algemene vergadering worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank van Gent afdeling Dendermonde.

Belastingsaangifte vzw bij Biztax

Jaarverslag van de werking VVWL vzw

(Her)verkiezing bestuursorgaan en eventuele nieuwe bestuursleden (Ivan De Winne)

Vragenronde en nabespreking…

 

VVWL leden die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie moeten dit uiterlijk 20 maart 2023
kenbaar maken aan de voorzitter van VVWL vzw per e-mail ivan.dewinne@telenet.be

Ivan De Winne

Voorzitter VVWL vzw