Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

47 jaar! -

Welkom op onze nieuwe website.

Vakantiecursus “Willekeur en structuur in netwerken”

De vakantiecursus voor leraren Wiskunde 2022 zal plaatsvinden in Amsterdam, op het CWI, op 26 en 27 augustus. In Eindhoven zal de cursus plaatsvinden op 2 en 3 september, in het gebouw van het Academisch Genootschap. Het thema is: “Willekeur en structuur in netwerken’’. Hoofddocente is Nelly Litvak (Universiteit Twente. Tevens zullen Clara Stegehuis (UT) …

Lees meer Vakantiecursus “Willekeur en structuur in netwerken”

Imaginary tentoonstelling

Deze nieuwe IMAGINARY tentoonstelling in Vlaanderen wordt georganiseerd door Platform Wiskunde Vlaanderen vzw in samenwerking met alle Vlaamse universiteiten en heel wat partnerorganisaties waaronder de VVWL. De tentoonstelling loopt gelijktijdig in Nederland, waar het Platform Wiskunde Nederland de drijvende kracht is. Vrijwel het gehele schooljaar 2022-2023 lang kan “IMAGINARY: pracht en kracht van wiskunde” bezocht …

Lees meer Imaginary tentoonstelling

Escher en het Alhambra

Je kent ongetwijfeld de talrijke vlakvullingen met dierenfiguren die de Nederlandse kunstenaar Maurits Escher maakte. In 1922 rondt Maurits Escher zijn opleiding tot graficus af. In oktober van dat jaar bezoekt hij voor de eerste keer het Alhambra in Granada en kopieert er decoratieve motieven. Je kunt het Alhambra in Granada bezoeken vanuit een interesse …

Lees meer Escher en het Alhambra

Mini-symposium L.E.J. Brouwer op 17 maart 2022

Luitzen Egbertus Jan (Bertus) Brouwer (Overschie, 27 februari 1881 – Blaricum, 2 december 1966) was een Nederlandse wiskundige en filosoof. Hij is de grondlegger van de intuïtionistische wiskunde en van de moderne topologie. Naar hem is de dekpuntstelling van Brouwer genoemd. In 2015 is het persoonlijk archief van L.E.J. Brouwer (1881-1966) overgedragen aan het Noord-Hollands …

Lees meer Mini-symposium L.E.J. Brouwer op 17 maart 2022

STEM-speeltuin

Met de STEM-speeltuin wil Odisee kinderen letterlijk op een erg speelse manier in aanraking laten komen met enkele STEM-principes. Hoe leg je aan kinderen uit hoe energie wordt overgedragen? Je kan het zo eenvoudig mogelijk proberen te vertellen, maar je kan het hen ook doen ervaren. Via een schommel bijvoorbeeld – een partnerschommel, meer bepaald. …

Lees meer STEM-speeltuin

Vlaamse Sterrenkunde Olympiade

Op 30 januari 2022 ging de vijftiende editie van de Vlaamse Sterrenkunde Olympiade van start. Deze olympiade richt zich tot leerlingen van het secundair onderwijs (voornamelijk van de derde graad), en wil hun interesse voor sterrenkunde en aanverwante wetenschappen aanwakkeren. De opgaven van de Vlaamse Sterrenkunde Olympiade kunnen aangevraagd worden via de website: www.sterrenkundeolympiade.be (bij ‘deelnemen’). …

Lees meer Vlaamse Sterrenkunde Olympiade

STEM ondernemers voor de klas

Vlajo organiseert van 21 maart tot 13 mei 2022 de derde editie van STEM Ondernemers voor de Klas, een uniek onderwijsproject tussen scholen en STEM bedrijven in Vlaanderen. Sprekers die vanuit hun dagdagelijkse praktijk en hun passie STEM-oplossingen zoeken voor een beter milieu, betere mobiliteit, gezondheid, connectiviteit,… Kortom voor een beter samenleven op deze planeet. …

Lees meer STEM ondernemers voor de klas

Internationale wiskundewedstrijd voor de adventstijd

De MATH+ Advent Kalen­dar nodigt u en uw leerlin­gen uit om de schoon­heid en kracht van wiskun­de te ontdek­ken die voorbij de school­wiskun­de op u wacht. De Advent Kalen­dar biedt fascine­rende inzich­ten in recente toepas­singen van het wiskun­de-onder­zoek en het alle­daagse persoon­lijk leven van wiskun­digen. Op eenvou­dige en pretti­ge wijze laten de opgaven zien dat …

Lees meer Internationale wiskundewedstrijd voor de adventstijd