Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

49 jaar! -

Welkom op website.

Internationale wiskundewedstrijd voor de adventstijd

De MATH+ Advent Kalen­dar nodigt u en uw leerlin­gen uit om de schoon­heid en kracht van wiskun­de te ontdek­ken die voorbij de school­wiskun­de op u wacht. De Advent Kalen­dar biedt fascine­rende inzich­ten in recente toepas­singen van het wiskun­de-onder­zoek en het alle­daagse persoon­lijk leven van wiskun­digen. Op eenvou­dige en pretti­ge wijze laten de opgaven zien dat …

Lees meer Internationale wiskundewedstrijd voor de adventstijd

Tentoonstelling wiskundige Michiel Coignet in Antwerpen

Van 1 november 2021 tot 31 december 2021 heeft volkssterrenwacht Urania tezamen met de Sint Jacobskerk een tentoonstelling opgezet in de schatkamer over een beroemd wiskundige in zijn tijd, maar nu helaas vergeten: Michiel Coignet, die daar begraven is. Het schip van de historische Sint Jacobskerk is nu, na een driejaarlijkse restauratie, terug toegankelijk voor …

Lees meer Tentoonstelling wiskundige Michiel Coignet in Antwerpen

Congres Leraars Aardrijkskunde op 9 oktober

Het congres van de vereniging van leraars aardrijkskunde koppelt een actueel geografisch thema aan mogelijke didactische uitvoering in de klas. In dit geval van het thema ‘ruimte’ snijden ze zowel de core-business van de aardrijkskundeles aan maar tegelijkertijd het werkthema waar leraars aardrijkskunde het minst expliciet, dan wel meer indirect mee bezig zijn. Thema is …

Lees meer Congres Leraars Aardrijkskunde op 9 oktober

The Beautiful Impact of Mathematics in Society – BIMS IV

Op zaterdag 6 februari vindt de vierde editie van de conferentie THE BEAUTIFUL IMPACT OF MATHEMATICS IN SOCIETY (BIMS) plaats op de VUB campus met als thema “Wiskunde en Onderwijs”. Deze editie richt zich in de eerste plaats tot leerkrachten en iedereen die betrokken is bij onderwijs in de wiskunde in het secundair en ook …

Lees meer The Beautiful Impact of Mathematics in Society – BIMS IV