Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

47 jaar! -

Welkom op onze nieuwe website.

Internationale wiskundewedstrijd voor de adventstijd

De MATH+ Advent Kalen­dar nodigt u en uw leerlin­gen uit om de schoon­heid en kracht van wiskun­de te ontdek­ken die voorbij de school­wiskun­de op u wacht. De Advent Kalen­dar biedt fascine­rende inzich­ten in recente toepas­singen van het wiskun­de-onder­zoek en het alle­daagse persoon­lijk leven van wiskun­digen. Op eenvou­dige en pretti­ge wijze laten de opgaven zien dat …

Lees meer Internationale wiskundewedstrijd voor de adventstijd