Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

47 jaar! -

Welkom op onze nieuwe website.

Congres Leraars Aardrijkskunde op 9 oktober

Het congres van de vereniging van leraars aardrijkskunde koppelt een actueel geografisch thema aan mogelijke didactische uitvoering in de klas.

In dit geval van het thema ‘ruimte’ snijden ze zowel de core-business van de aardrijkskundeles aan maar tegelijkertijd het werkthema waar leraars aardrijkskunde het minst expliciet, dan wel meer indirect mee bezig zijn.

Thema is ‘schaarse ruimte’ maar informatie, koppeling aan de eindtermen (ook STEM) kan je terugvinden op de website https://vla-geo.be

In de ruimte of landschap, stellen we immers de impact van heel wat geografische processen vast bijv. van demografische verandering, economische sectoren, functieverdeling en functieconflicten, segregatie en mobiliteit.

En vooral de perceptie van te weinig open ruimte speelt.

Inschrijven kan nog tot 24 september.

Meer info en inschrijven via deze link