Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

49 jaar! -

Welkom op website.

Tentoonstelling wiskundige Michiel Coignet in Antwerpen

Van 1 november 2021 tot 31 december 2021 heeft volkssterrenwacht Urania tezamen met de Sint Jacobskerk een tentoonstelling opgezet in de schatkamer over een beroemd wiskundige in zijn tijd, maar nu helaas vergeten: Michiel Coignet, die daar begraven is. Het schip van de historische Sint Jacobskerk is nu, na een driejaarlijkse restauratie, terug toegankelijk voor het publiek. Tot het einde van het jaar zal de volledige kerk toegankelijk blijven om vanaf 2022 de restauraties van dwarsbeuk en koor aan te vatten voor een voorziene periode van vijf jaar.

Michiel Coignet (Antwerpen 1549 – Antwerpen 1623) was mathematicus, aangesteld aan het hof van de aartshertog Albrecht, gaf wiskunde zowel in Antwerpen als aan de hogere officieren, was edelsmid van opleiding, vervaardigde astronomische instrumenten, correspondeerde met Galileo en Kepler, was cartograaf en vriend van Ortelius, en werkte als wijnroeier voor de stad Antwerpen.

Hij publiceerde verschillende werken, zoals “De Zeevaert”, waarin hij alle wiskundige technieken en instrumenten uitlegt om te navigeren. Sir Francis Drake zeilde als eerste Engelsman de wereld rond en had een exemplaar bij zich, ook van Heemskerk en Barendtz laten een exemplaar achter op Nova Zembla.

Recentelijk heeft op aanvraag van Urania, de International Astronomical Union een planetoïde naar hem genoemd. https://minorplanetcenter.net/db_search/show_object?object_id=247821

Nu zijn naam in ons zonnestelsel vereeuwigd is, kan en mag de erkenning in zijn eigen stad niet uitblijven. Laat deze kleine tentoonstelling de eerste stap hiertoe zijn.

De Sint Jacobskerk is alle dagen van 14 uur tot 17 uur gratis geopend langs de ingang Sint Jacobsstraat.

Download de folder van de tentoonstelling via deze link

Meer info via deze link