Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

47 jaar! -

Welkom op onze nieuwe website.

Virtuele tentoonstelling tesseract

Stich­ting Ars et Mathe­sis organi­seert een tentoon­stel­ling ‘Kunst en Wiskun­de’ in haar virtue­le Museum Tesser­act.

Dit virtue­le museum werd op 20 novem­ber 2021 tijdens de Ars et Mathe­sis-dag offici­eel geopend.

Naast kunstwerken in twee dimensies aan de wanden zijn er ook 3D objec­ten die je van alle kanten, van onder en boven en soms zelfs van binnen, kunt bekij­ken. Hier en daar kun je voor extra informa­tie over het getoon­de werk op een info-button klikken.

Klik hier voor de handleiding met toegang tot het museum.

Voor rechtstreekse toegang klik hier voor deel 1 en hier voor deel 2.

Open daar de handlei­ding met korte uitleg over hoe je door het museum kunt bewegen. In die handlei­ding vindt u ook twee links naar de toegang van het museum. Het museum is 24/7 open. De toegang is gratis.