Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

49 jaar! -

Welkom op website.

The Beautiful Impact of Mathematics in Society – BIMS IV

Op zaterdag 6 februari vindt de vierde editie van de conferentie THE BEAUTIFUL IMPACT OF MATHEMATICS IN SOCIETY (BIMS) plaats op de VUB campus met als thema “Wiskunde en Onderwijs”.

Deze editie richt zich in de eerste plaats tot leerkrachten en iedereen die betrokken is bij onderwijs in de wiskunde in het secundair en ook het hoger onderwijs. Door middel van twee inhoudelijke workshops die aansluiten bij de leerinhouden en eindtermen wiskunde van het secundair onderwijs, willen we aan leerkrachten van eerste, tweede en derde graad bruikbaar materiaal aanreiken.

Onderwijs is continu in beweging. Actuele thema’s zijn de nieuwe eindtermen en de geplande Centrale Toetsen. Recentelijk werd door de Vlaamse regering besloten om het Steunpunt Centrale Toetsen op te richten. Een consortium van experts verbonden aan de vijf verschillende Vlaamse universiteiten en de AP Hogeschool en de Arteveldehogeschool zal de komende vijf jaar deze toetsen ontwikkelen en uitrollen. De Vakgroep Wiskunde en Data Science van de VUB coördineert het werkdomein wiskunde en zal de toetsen voor het secundair onderwijs ontwikkelen. We openen het congres met dit actueel thema.

De eerste workshop Waarom Alan Turing een held is verwijst naar het eerbetoon van de Stichting Internationale Spinozaprijs aan de Britse wiskundige Alan Turing. In een lesbrief opgesteld door filosofe Kathleen Gabriels en wiskundige Ann Dooms, komen actuele, filosofische en ethische vraagstukken rondom de relatie tussen mens en computer aan bod. De lesbrief bevat echter ook informatie en opdrachten die geschikt zijn in het wiskunde-onderwijs in eerste en tweede graad. Tijdens de workshop zullen vooral deze aspecten voorgesteld worden, waarbij de relatie tussen de wiskunde en de andere domeinen steeds aanwezig blijft. Ook de ontwikkeling van quantum computers en bijhorende algoritmen wordt in deze context aangeraakt. Inhoudelijk sluit deze workshop ook aan bij de eindtermen STEM ‘wisselwerking met de maatschappij’.

“Soms draagt wiskunde een nepsnor en gekke hoed”. Dit is een van de recente blogs van Hannelore Prinsen op eoswetenschap.eu. Hannelore is leerlinge in het zesde jaar wiskunde-wetenschappen en schrijft over wiskunde, wetenschappen en allerlei andere interessante onderwerpen op haar blog. We geven haar het woord na de eerste workshop. In Leren Wandelen zal ze vertellen over haar verhouding met wiskunde.

De tweede workshop Spectrale clustering van data is gericht op inhouden die in de derde ruim graad aan bod komen en die belangrijke toepassingen hebben in de data science. De workshop is opgebouwd rond grafen – discrete structuren die in de nieuwe eindtermen aan bod komen – en lineaire algebra, meer bepaald eigenwaarden en eigenvectoren. Deze twee op het eerste zicht gescheiden werelden komen samen in de spectrale grafentheorie. De basiselementen van deze theorie zijn uiterst geschikt om in het secundair onderwijs aan bod te komen, en vinden hun toepassing in algoritmen om data te clusteren, hetgeen op zijn beurt een vaak gebruikte techniek is in de artificiële intelligentie.

Wiskunde is behalve universeel toepasbaar, ook gewoon leuk! Naast de twee workshops, laten we daarom ook David Eelbode aan het woord, auteur van FUNdamental Mathematics. David zal ons uitleggen waardoor wiskundigen zo door wiskunde geboeid zijn, wat hen drijft en waarom ze hun wiskundige boodschap als het ware verkondigen. David brengt zijn verhaal over (zuivere) wiskunde met de nodige humor, een prima manier om de dag af te sluiten!

 

PROGRAMMA

09:00 Registratie

09:30 Opening met korte situering van de geplande Centrale Toetsen

10:00 Workshop: Waarom Alan Turing een held is

11:30 Hannelore Prinsen: Leren wandelen

12:30 Pauze

14:00 Workshop: Spectrale clustering van data

15:30 David Eelbode: FUNdamental Mathematics

LOCATIE

Omwille van de coronamaatregelen organiseren we onze conferentie zowel online als op de campus. Indien het toegelaten is, kan u de lezingen en workshops fysiek komen bijwonen in Auditorium Q.A op de campus Etterbeek van de Vrije Universiteit Brussel. Alle lezingen en workshops zullen ook live gestreamd worden, zodat ze volledig online kunnen bijgewoond worden.

Gelieve te registreren op https://we.vub.ac.be/nl/bims-iv-inschrijven

Deelname is gratis.