Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

48 jaar! -

Welkom op onze nieuwe website.

Naboj junior wedstrijd

Na het eerste succesvolle jaar waarin Naboj Junior werd geïntroduceerd bij Nederlandse middelbare scholieren, is de wedstrijd terug in 2023. Vorig jaar deden er meer dan 50 teams en 200 kinderen mee. Hopelijk kunnen we deze aantallen verhogen voor onze tweede editie. Hier is een samenvatting van wat Naboj Junior inhoudt en waarom je als wiskundeleraar zou moeten deelnemen.

Naboj Junior is een unieke teamwedstrijd in wiskunde en natuurkunde voor leerlingen uit klassen 2 en 3. (Vlaanderen tweede graad).

De teams van vier leerlingen hebben twee uur de tijd om 42 wis- en natuurkundeopgaven op te lossen die oplopen in moeilijkheidsgraad.

Het team heeft steeds toegang tot zes vragen, in het Nederlands. Als het team een vraag correct oplost, krijgt het een nieuwe. Maar als het team een verkeerde oplossing inlevert, kan dat team pas een nieuwe oplossing indienen als een aantal minuten verstreken is. Het aantal minuten is afhankelijk van het aantal verkeerde antwoorden op die vraag. De teams delen één computer, bij voorkeur samen op school, onder toezicht van hun wiskundeleraar. Een school kan meerdere teams inschrijven.

De wedstrijd wordt gehouden op vrijdag 24 november van 10 tot 12 uur. Inschrijven is mogelijk tot en met vrijdag 17 november.

U kunt meer details lezen op deze website of hier 6 voorbeeldopgaven bekijken.