Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

49 jaar! -

Welkom op website.

Lerend netwerk “Wijze lessen wiskunde”

Enkele leraren nemen het heft in handen en starten een lerend netwerk om samen te werken aan effectieve lessen wiskunde.

Eén keer per trimester is er een samenkomst, telkens rond twee bouwstenen uit het boek ‘Wijze lessen’.

Doel: betere lessen maken door ideeën uit te wisselen, ervaringen te delen, elkaar te inspireren en dat alles met wetenschappelijke inzichten als leidraad.

Interesse?

Snel inschrijven, ten laatste op 1/11/2023!

Meer info via onderstaande link:

LerendNetwerk_WijzeLessenWiskunde