Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

49 jaar! -

Welkom op website.

Colloqium Michiel Coignet 26 11 2023

Op de dag van de wetenschap zondag 26 november e.k. wordt in de Zirkstraat te Antwerpen het Michiel Coignetobservatorium door burgemeester Bart de Wever geopend.
Deze gebeurtenis gaat gepaard met een colloquium.
Michiel Coignet was een “wiskundige” in de zestiende-eeuwse zin van het woord, wat uit de onderwerpen van de lezingen blijkt.
Het aantal plaatsen is helaas zeer beperkt.

Verdere informatie: info@urania.be, roger.vanderlinden@skynet.be of ad.meskens2@telenet.be.

Programma van het Colloquium Michiel Coignet

• 14h00 Welkomstwoord Jef Van Camp, bestuurslid Urania
• Inleiding dr. Roger Van der Linden, colloquium voorzitter
• 14h15 Michiel Coignet en het oplossen van hogere-graadsvergelijkingen. dr. Ad Meskens, lector wiskunde, Departement Onderwijs en training, AP-Hogeschool, Antwerpen
• 14h45 Vroegmoderne wetenschappelijke kennis in druk. Inzichten in het gedrukte oeuvre van Michiel Coignet. dr. Zanna Van Loon, Conservator oude drukken en handschriften, Museum Plantin-Moretus
• 15h15 De invloed van Michiel Coignet op de oceaannavigatie in de vroege 17de eeuw. Prof. Emer. dr. Kris De Baere
• 15h45 Pauze
• 16h30 Michiel Coignet en zijn militaire kennis: een status questionis. Prof.em.dr.ir.arch. Piet Lombaerde
• 17h00 De Antwerpenaar Michiel Coignet en de Sint-Jacobskerk. Arch. Rutger Steenmeijer, bestuurder BV Steenmeijer Architecten
• 17h30 Het Antwerpen van Michiel Coignet. Bart De Wever, Burgemeester Antwerpen.
• 17h45 Besluit dr. Roger Van der Linden, colloquium voorzitter
• 18h00 Receptie en inhuldiging van het Observatorium Michiel Coignet