Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

49 jaar! -

Welkom op website.

Zonnekijkdag op zondag 7 juli

Op zondag 7 juli organiseert de Vereniging Voor Sterrenkunde vzw (VVS) de Zonnekijkdag.

Dankzij de medewerking van volkssterrenwachten, sterrenkundige clubs en individuele
amateurastronomen, kan iedereen tijdens de Zonnekijkdag genieten van de geheimen van
onze zon. Tientallen amateurastronomen, verspreid over meer dan 25 kijkposten in
Vlaanderen, staan op zondagmiddag klaar om de bezoekers door middel van hun telescopen
te begeleiden op een reis naar de zon.

Met speciale apparatuur kan het felle zonlicht voldoende getemperd worden. Zo kan men op
een veilige manier het oppervlak van de zon waarnemen. Ook al mocht het weer tegenzitten,
blijft een bezoek aan een van de kijkposten interessant: er wordt voorzien in een ruim aanbod
aan vervangprogramma’s (niet op alle kijkposten – meer info op www.zonnekijkdag.be).