Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

49 jaar! -

Welkom op website.

Een heldere kijk op starttoetsen

In het najaar van 2023 een bevraging gelanceerd bij leerkrachten wiskunde/wetenschappen en studiekeuzebegeleiders in de derde graad van het secundair onderwijs om de bekendheid van de start- en ijkingstoetsen in kaart te brengen . Via deze bevraging werd hun kennis over deze toetsen getoetst. Ondertussen zijn de resultaten gekend en willen we deze graag delen met het werkveld.
(Deelnemers onderzoek bijna 60% leerkracht wiskunde derde graad)
De resultaten tonen aan dat 85% van de leerkrachten het hun taak vindt om leerlingen te informeren over de ijkingstoetsen, maar het blijkt ook dat de inhoudelijke kennis over de starttoetsen te beperkt is.
Op basis van deze resultaten hebben we een overzicht gemaakt van de noden en kennishiaten. Deze hebben we gebundeld in een aantal infosheets om de vraaggebaseerde kennis van leerkrachten over starttoetsen/ijkingstoetsen, remediëring en gerelateerde procedures bij te werken.
Leerkrachten en studiekeuzebegeleiders in het secundair onderwijs spelen een belangrijke rol in het studiekeuzeproces van scholieren. Leerkrachten zijn vaak een eerste aanspreekpunt voor leerlingen en vervullen een adviserende functie. Bij de overgang tussen het secundair en het hoger onderwijs kunnen leerlingen gebruik maken van verschillende instrumenten die hen ondersteunen in hun studiekeuze: vragenlijsten, ijkingstoetsen, starttoetsen, toelatingsexamens, oriënteringsproeven, … . Een wirwar aan benamingen en tools waardoor leerlingen, en leerkrachten, soms de bomen door het bos niet meer zien.
Om de bekendheid van de toetsen in kaart te brengen werd in het najaar van 2023 een bevraging gelanceerd bij leerkrachten wiskunde/wetenschappen en studiekeuzebegeleiders in de derde graad van het secundair onderwijs. Via deze bevraging werd hun kennis over de start- en ijkingstoetsen getoetst. De resultaten tonen aan dat 85% van de leerkrachten het hun taak vindt om leerlingen te informeren over de ijkingstoetsen, maar het blijkt ook dat de inhoudelijke kennis over de starttoetsen te beperkt is. Op basis van deze resultaten hebben we een overzicht gemaakt van de noden en kennishiaten. Deze zijn gebundeld in een aantal infosheets om de vraaggebaseerde kennis van leerkrachten over starttoetsen/ijkingstoetsen, remediëring en gerelateerde procedures bij te werken.
Hilde Chantrain
Projectleider Communicatie Starttoetsen – VLIR
De infosheets werden gepubliceerd op de website ‘www.ijkingstoets.be