Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

49 jaar! -

Welkom op website.

ICT in de wiskunde, bizar of briljant?

In het kader van een grootschalig onderzoeksproject is Daan Verstraete, tweede masterstudent aan de universiteit van Gent,  op zoek naar wiskundeleraren uit het secundair onderwijs die even tijd kunnen vrijmaken om een vragenlijst in te vullen over hun ICT-gebruik in hun lessen.

Vanuit de hoofdvraag ‘ICT in wiskunde: bizar of briljant?’, peilt de vragenlijst naar de beweegredenen van wiskundeleraren om ICT in te zetten in de lespraktijk. Concreet willen men zicht krijgen op WAAROM wiskundeleraren ICT inzetten en welke factoren aan de basis kunnen liggen van deze beslissingen.

De vragenlijst kan ingevuld worden via onderstaande link:
https://ugent.qualtrics.com/jfe/form/SV_eR2kqTDKgS7Qdxk

De deelnemende leraren ontvangen een samenvatting van de onderzoeksresultaten en een toolkit met didactische tips en voorbeelden om ICT in te zetten in hun wiskundige lespraktijk.