Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

49 jaar! -

Welkom op website.

Vacature vakdidactiek wiskunde, KU Leuven

Het Departement Wiskunde aan KU Leuven (België) heeft een vacature voor een hoogleraar of universitair docent in de wiskundedidactiek.

U ontwikkelt een onderzoeksprogramma met internationale uitstraling op het gebied van de wiskundedidactiek, publiceert hierover in weten¬schappelijke tijdschriften en neemt deel aan internationale conferenties.
U verwerft onderzoeksgelden en begeleidt PhD-onderzoekers. Binnen KU Leuven werkt u samen met onderzoekers in de vakdidactiek van andere vakken. U bouwt eveneens conta¬ten uit met wiskundedidactici in het buitenland.

U verzorgt onderwijs van hoge kwaliteit in de wiskundedidactiek binnen de educatieve master in de wetenschappen en technol¬gie, die op meerdere campussen georganiseerd wordt. U bent ook mede verantwoordelijk voor deze opleiding als geheel.

Meer info via deze link