Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

49 jaar! -

Welkom op website.

PHIBONO’s

Naast de pi-dag (14 maart met een verwijzing naar de datumnotatie 3-14) hebben de wiskundigen nog een andere bijzondere dag om te vieren: de Fibonacci-dag.

Die valt op 23 november omdat in de Amerikaanse datumnotatie 11-23 de eerste vier getallen uit de rij van Fibonacci opduiken: 1, 1, 2 en 3.

Luc Gheysens (ere-vakbegeleider wiskunde voor regio West-Vlaanderen) daagt jou (en meteen ook jouw leerlingen) hierbij uit om op die dag eens een PHIBONO neer te pennen.

Naast de gekende haiku en het sonnet is dit een nieuwe versvorm, die Luc speciaal voor de Fibonacci-dag heeft bedacht.

Het woord PHIBONO telt 7 letters omdat er 7 regels zijn in het gedicht en het aantal lettergrepen per regel (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13) is een getal uit de rij van Fibonacci.

PHI is het getal van de gulden snede en de twee letters O wijzen erop dat de vijfde en de zevende regel moeten rijmen.

BONO wijst er dan weer op dat er in het versje een positieve gedachte moet steken. Voor een ‘wiskundige’ PHIBONO kan dit een verwijzing zijn naar een leuke stelling of eigenschap.

Jouw PHIBONO (met een bijhorende afbeelding) is uiteraard steeds welkom op mijn e-mailadres: lucgheysens@yahoo.com
De leukste PHIBONO’S krijgen meteen een plaatsje in de eregalerij op de website
https://phibono.jouwweb.be