Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

47 jaar! -

Welkom op onze nieuwe website.

Mini-symposium L.E.J. Brouwer op 17 maart 2022

Luitzen Egbertus Jan (Bertus) Brouwer (Overschie, 27 februari 1881 – Blaricum, 2 december 1966) was een Nederlandse wiskundige en filosoof.
Hij is de grondlegger van de intuïtionistische wiskunde en van de moderne topologie.
Naar hem is de dekpuntstelling van Brouwer genoemd.

In 2015 is het persoonlijk archief van L.E.J. Brouwer (1881-1966) overgedragen aan het Noord-Hollands Archief in Haarlem. Onlangs zijn de circa acht strekkende meter manuscripten, correspondentie en andere documenten geschoond en geïnventariseerd. Daarmee is het archief van één van Nederlands grootste wiskundigen toegankelijk geworden voor geïnteresseerden.

Om dat te vieren organiseert de Commissie Persoonlijke Archieven van Wiskundigen van het Koninklijk Wiskundig Genootschap in samenwerking met het Noord-Hollands Archief op donderdag 17 maart 2022 het minisymposium ‘De wiskundige L.E.J. Brouwer, een veelzijdig genie’. Het symposium zal vanaf 16.30 tot 17.40 uur online te volgen zijn via www.noord-hollandsarchief.nl/brouwer.

Programma

Welkomstwoord door Lieuwe Zoodsma (directeur Noord-Hollands Archief).
Wim Veldman (Radboud Universiteit): Intuïtionistische wiskunde: Brouwers antwoord aan Cantor.
Jan van Mill (UvA): Brouwer en topologie.
Teun Koetsier (VU): Brouwer en de Bhagavad Gita.