Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

47 jaar! -

Welkom op onze nieuwe website.

Denktank Vlaamse toetsen

Het Steunpunt Centrale Toetsen in Onderwijs organiseert in het schooljaar 2022-2023 op volgende momenten de Denktanks voor de toetsontwikkeling wiskunde voor de 1ste graad secundair onderwijs:

  • woensdag 7 september 2022 – online
  • woensdag 26 oktober 2022 – hybride (deelnemen kan zowel in Brussel als online)
  • woensdag 7 december 2022 – online
  • woensdag 15 maart 2023 – hybride (deelnemen kan zowel in Brussel als online)
  • woensdag 7 juni 2023 – online.

De denktanks vinden steeds plaats op woensdagnamiddag tussen 14 uur en 17 uur.

Woensdag 7 september is de eerstvolgende denktank die online plaatsvindt, met op de agenda:

14.00 – 14.45 uur            Stand van zaken & voorstelling van de toetsmatrijs

14.45 – 17.00 uur            Feedback op toetsitems van het dieptethema ‘Tabellen en diagrammen’

Tijdens de denktanks worden toetsitems van de centrale toetsen wiskunde voor de 1ste graad secundair onderwijs getoond.

Wie nog niet deelnam aan een denktank met feedback op toetsitems kan nog steeds deelnemen aan één van de geplande denktanks door contact op te nemen met Ria Van Huffel
per e-mail Ria.Van.Huffel@vub.be

Meer info over de Vlaamse toetsen via deze link

Vlaamse toetsen (vlaanderen.be)