Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

45 jaar! -

Welkom op onze nieuwe website.

VLOR en SERV advies eindtermen

Net voor de zomer kregen de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) een gezamenlijke vakantieopdracht van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. Hij vroeg hen advies te geven over het ontwerp van decreet over de nieuwe eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs. Zowel in het Vlaams Parlement als in de scholen waren de voorbije maanden vragen gerezen over de haalbaarheid van deze nieuwe eindtermen die vanaf september ‘21 ingaan.

Ter voorbereiding van hun gezamenlijk advies organiseerden de Vlor en de SERV deze zomer een overleg met leden van de ontwikkelcommissies en de valideringscommissie die de eerste versie van de nieuwe eindtermen in februari opstelden. Dat was een constructief gesprek waarin de verschillende betrokkenen elkaars motieven en argumenten konden beluisteren, wat verhelderend was voor de betrokken partijen. Het gesprek bood ook de kans aan alle onderwijspartners en sociale partners om grondiger in te gaan op de argumenten

Ondertussen werd dit advies gepubliceerd:

Voor STEM, wetenschappen en digitale competenties vinden jullie het volledige advies op https://www.serv.be/serv/persberichten/eindtermen-tweede-en-derde-graad-secundair-moeten-alle-jongeren-breed-en-toekomstgericht-vormen

Meer info via deze link

Met dit advies komt de finale goedkeuring van de vernieuwde eindtermen alweer een beetje dichterbij!