Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

48 jaar! -

Welkom op onze nieuwe website.

Breaking news!

16 juni 2022

Grondwettelijk Hof vernietigt nieuwe eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs!

Het Grondwettelijk Hof heeft de nieuwe eindtermen van de tweede en derde graad secundair onderwijs vernietigd.

Het Grondwettelijk Hof is van mening dat de nieuwe eindtermen het grondrecht op vrijheid van onderwijs schenden.

Volgens het Grondwettelijk Hof zijn de nieuwe eindtermen zo omvangrijk en gedetailleerd dat niet kan worden aangehouden dat het om minimumdoelstellingen gaat.

De bestreden eindtermen schenden volgens het arrest artikel 24, § 1, van de Grondwet, dat de inrichtende machten van onderwijs het recht waarborgt om een eigen pedagogisch project te bepalen en de realisatie ervan na te streven.

Het volgt daarmee de redenering van het Katholiek Onderwijs en de Steinerscholen die om de vernietiging gevraagd hebben.

Om de regering de tijd te geven nieuwe eindtermen te ontwikkelen, blijven deze eindtermen wel van kracht tot het schooljaar 2024-2025.

Onrechtstreeks beantwoordde het Grondwettelijk Hof de vraag wie de macht heeft in het Vlaamse onderwijs.

Dat antwoord is nu duidelijk: de koepels en de schoolbesturen.

Het bestuur van de VVWL blijft deze ontwikkelingen van nabij opvolgen…