Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

48 jaar! -

Welkom op onze nieuwe website.

Scholen gezocht voor Europees onderzoek naar wiskundig redeneren

Inschrijven

Wie?

De Universiteit Antwerpen is op zoek naar klassen uit het tweede, derde en vierde middelbaar (A-stroom of ASO), die willen deelnemen aan een internationaal onderzoek rond wiskundig redeneren. Grote scholen kunnen meerdere klassen per jaar laten participeren.

Wat?

Onderzoekers uit Cyprus, Griekenland, Vlaanderen en Nederland ontwikkelden een nieuwe wiskundige redeneertest die meet hoe sterk leerlingen zijn in inductief redeneren, deductief redeneren,  redeneren aan de hand van figuren, enz. Meer informatie over het Europees project vind je op de onderzoeksprojectpagina.

Waarom?

Door de test af te nemen bij scholen in verschillende landen, wordt nagegaan of de testvragen bruikbaar zijn in de verschillende landen en is verdere optimalisatie mogelijk. Dit is noodzakelijk voordat de wiskundige redeneertest kan worden ingezet in een Europees vervolgonderzoek waarin de impact van een professionaliseringstraject voor leraren op het wiskundig redeneren van leerlingen wordt nagegaan.

Wanneer?

De wiskundige redeneertest wordt eenmalig afgenomen op school in de tweede helft van september 2021. De afname van de test zal maximum 1 lesuur (50 minuten) in beslag nemen. De testen worden afgeleverd en na het invullen opnieuw opgehaald op de school. Leraren krijgen twee weken de tijd om de test af te nemen bij de leerlingen.

Wat krijgen deelnemende leraren?

Voor elke deelnemende klas ontvangt de school een kort beschrijvend klasfeedbackrapport. Zo krijgen de leraren zicht op het wiskundig redeneervermogen per klasgroep. Ook worden deelnemende scholen indien gewenst op de hoogte gehouden van resultaten uit het vervolgonderzoek rond wiskundig redeneren.

Geïnteresseerde scholen worden gevraagd zich te melden vóór 16 juni 2021 a.d.h.v. dit formulier

Contact: Katelijne Barbier (katelijne.barbier@uantwerpen.be) of telefonisch (+3232658955).

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van prof. Vincent Donche, prof. Elke Struyf en prof. Ellen Vandervieren (Departement Opleidings- en Onderwijswetenschappen en Antwerp School of Education, Universiteit Antwerpen).