Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

47 jaar! -

Welkom op onze nieuwe website.

Peilingtoetsen wiskunde 6de leerjaar

In mei 2021 toetste het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen voor de vierde keer de eindtermen uit het leergebied wiskunde in het basisonderwijs.

De peiling gaat na of de leerlingen uit het zesde leerjaar basisonderwijs de eindtermen voor wiskunde bereiken. Voorgaande peilingen vonden plaats in 2002, 2009 en 2016.

De peiling voor wiskunde werd in 2021 er bij 6.163 leerlingen van het zesde leerjaar in 230 scholen  afgenomen. Zulke toetsen moeten aangeven in welke mate de leerlingen de eindtermen beheersen. Minder goed dan andere jaren, zo blijkt. Want de leerlingen scoorden globaal gezien slechter voor wiskunde dan bij de vorige peilingen in 2016 en 2009. Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) noemt de resultaten alarmerend.

Het is niet zo eenvoudig om in dit “Coronajaar” deze cijfers te vergelijken met eerdere peilingtoetsen.

Wel merken de onderzoekers verschillen tussen de leerlingen. “Leerlingen met een schoolse achterstand, leerlingen met dyslexie of dyscalculie en leerlingen die extra zorg krijgen doen het slechter voor wiskunde. Jongens, leerlingen die thuis enkel Nederlands spreken, leerlingen met een hogere sociaal-economische status en kinderen van ouders die positief staan ten opzichte van wiskunde, doen het dan weer beter.”

In de toekomst zal er ongetwijfeld meer aandacht moeten worden besteed aan deze groep van leerlingen die het opvallend minder goed doen op de peilingstoetsen voor wiskunde.

VVWL-bestuurslid Filip Moons nuanceert ook de resultaten van deze peilingstoetsen in het programma “Ter Zake” van woensdag juni 2022.

De resultaten van dit peilingsonderzoek kan u raadplegen via

pdf bestandWIS_BaO_2021_Brochure.pdf (3.99 MB)

of pdf bestandFactsheet_wiskundeBaO2021.pdf (373 kB).

Interessante links

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/06/01/peilingstoetsen-wiskunde/

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/06/01/reacties-op-peilingen-wiskunde-basisonderwijs/

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/06/01/kim-bellens-onderwijsexpert-wiskundecijfers/

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/04/01/peilingsproeven-bso-pav/