Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

48 jaar! -

Welkom op onze nieuwe website.

Peilingstoetsen wiskunde 1ste graad A-stroom en B-stroom

Het steunpunt toetsontwikkeling en peilingen heeft de resultaten van het peilingsonderzoek nieuwe eindtermen getallenleer wiskunde en eindtermen basisgeletterdheid wiskunde 1ste graad a- en b-stroom  bekend gemaakt op 14-12-2022.

Het korte overzicht in de factsheet

Meer info in de uitgebreide brochure