Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

49 jaar! -

Welkom op website.

Neem deel aan bevraging “Data en onzekerheid in de tweede graad”

De vakgroep Data-analyse aan de Universiteit Gent voert een grootschalig onderzoek uit naar de bevindingen en eventuele uitdagingen bij statistiekonderwijs van leerkrachten wiskunde uit de tweede graad in de doorstroomfinaliteit.

Concreet gaat het over eventuele noden omtrent bijscholingen, ICT-gebruik, etc.

Graag krijgen zij een accuraat beeld van hoe leerkrachten staan ten opzichte van dit onderwerp om van daaruit concrete adviezen voor ondersteuning te formuleren.

Deelnemende leerkrachten maken tevens kans op het winnen van het boek “Straf in statistiek” van auteur Ellen Vandervieren (Specifieke Lerarenopleiding UAntwerpen).

Link naar de enquête:

https://qfreeaccountssjc1.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eLP2Vuvj2gGrsFg

Voor meer informatie:

Thibaut Heymans

Thibaut.Heymans@UGent.be

Vakgroep Data-analyse

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Universiteit Gent