Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

49 jaar! -

Welkom op website.

GeoGebra versies

GeoGebra is het voorbije decennium uitgegroeid tot het toonaangevende wiskundepakket waarmee alle onderdelen van het leerplan wiskunde op een interactieve wijze kunnen aangebracht worden.

GeoGebra is beschikbaar voor elk platform (Windows, Mac, Linux, Chrome OS) en elk mogelijk device (desktop, laptop, tablet, smartphone).

In bijlage een overzicht van de verschillende versies GeoGebra 6 ,GeoGebra 5 en de GeoGebra apps.
met een korte toelichting bij de verschillende interfaces en het aanbevolen gebruik.

GeoGebra_versies_02_2018.pdf