Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

49 jaar! -

Welkom op website.

Eindtermen worden minimumdoelen

Begin september werd een akkoord bereikt over de aanpak van de nieuwe minimumdoelen voor de tweede en de derde graad.

Eén van de items in dat akkoord gaat erover dat de nieuwe eindtermen ‘minimumdoelen’ worden. We spreken voortaan dus niet meer over eindtermen, maar over minimumdoelen.

De voorbije weken werden de nodige voorbereidingen getroffen zodat ontwikkelcommissies voor de minimumdoelen algemene vorming na de allerheiligenvakantie kunnen opstarten.

In de periode november-december bespreken zij minimumdoelen voor de tweede en de derde graad.

In januari en februari volgen ontwikkelcommissies voor de specifieke minimumdoelen.

Als alles goed loopt, beschikken we in de loop van maart over gevalideerde (specifieke) minimumdoelen waarna het proces tot goedkeuring door de Vlaamse regering en het Vlaams parlement start.

Voor de nieuwe (specifieke) minimumdoelen vertrekken we van de vernietigde (specifieke) eindtermen en gaat men uit van een substantiële reductie met het oog op voldoende vrije ruimte voor onderwijsverstrekkers, scholen en lerarenteams.