Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

48 jaar! -

Welkom op onze nieuwe website.

Congres Computationeel denken, STEM en artificiële intelligentie in de klas

Als leerkracht wil je jouw leerlingen voorbereiden op een leven in een steeds meer gedigitaliseerde wereld. Daarom is geïntegreerde STEM onmisbaar om maatschappelijk relevante problemen aan te pakken.

Computationeel denken verdient een plek in de nieuwe eindtermen en minimumdoelen, aangezien het de basis vormt van de digitale toepassingen in onze maatschappij en ook kunstmatige intelligentie is alomtegenwoordig.

In de voormiddag zijn er workshops rond de thema’s computationeel denken en geïntegreerde STEM concreet in de klas.

In de namiddag verstrekken we workshops rond het thema artificiële intelligentie en haar maatschappelijke aspecten in de klas.

Doelgroep: Leerkrachten (secundair onderwijs), directies, lerarenopleiders, pedagogische begeleiders, onderwijsinspecteurs, begeleiders van buitenschoolse STEM-activiteiten, …

Datum: woensdag 7 juni 2023

Locatie: De Krook, Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent

Meer info over het programma en inschrijven via deze link