Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

45 jaar! -

Welkom op onze nieuwe website.

Grondwettelijk Hof: Geen schorsing eindtermen 2e & 3e graad

Het Grondwettelijk Hof verwerpt de vorderingen tot schorsing van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap dat nieuwe eindtermen invoert voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs.

Het Hof zal zich later nog uitspreken over de beroepen tot vernietiging van de eindtermen.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen hoopt dat het Grondwettelijk Hof bij zijn inhoudelijk oordeel alsnog de eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs vernietigt.


Meerdere partijen verzoeken het Hof om de schorsing en de vernietiging van de nieuwe
eindtermen die de Vlaamse Gemeenschap heeft vastgelegd voor de tweede en derde graad
van het secundair onderwijs. Voor een schorsing is onder meer vereist dat de verzoekende
partijen aantonen dat de onmiddellijke toepassing van de nieuwe eindtermen hen een moeilijk
te herstellen ernstig nadeel berokkent.

Het Hof is van oordeel dat de verzoekende partijen geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel
aantonen en dat de nadelen die de onmiddellijke toepassing van de bestreden bepalingen voor
de verzoekende partijen zou kunnen meebrengen, niet opwegen tegen de nadelen van een
schorsing van die bepalingen voor het gehele onderwijsveld, meer bepaald het doorkruisen
van de organisatie en de planning van de scholen en van de leerkrachten op een ogenblik dat
zij niet meer in de mogelijkheid zijn om nog fundamenteel bij te sturen.
Het Hof verwerpt daarom de vorderingen tot schorsing van de nieuwe eindtermen.

Het zal later nog uitspraak doen over de beroepen tot vernietiging.


Meer info via onderstaande links

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/07/22/grondwettelijk-hof-eindtermen/

Persbericht Grondwettelijk Hof

https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-113n-info.pdf

Persbericht en reactie Katholiek Onderwijs Vlaanderen

https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/grondwettelijk-hof-spreekt-zich-later-uit-over-vernieting-eindtermen-2

Artikel Nieuwsblad

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210722_94541045

Het Laatste Nieuws

https://www.hln.be/binnenland/grondwettelijk-hof-verwerpt-vordering-katholiek-onderwijs-nieuwe-eindtermen-secundair-onderwijs-blijven-voorlopig-bestaan~a682b0e3/

Opinie onderwijskoepel KO

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/eindtermen/naar-het-grondwettelijk-hof

Facebookgroep “Hart voor onderwijs”

https://www.facebook.com/hartvooronderwijs/

De VVWL wil graag ALLE opinies aan bod laten komen om rond dit thema een objectief oordeel te kunnen vormen!

Bezorg ons jouw link per e-mail naar bestuur@vvwl.be