Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

49 jaar! -

Welkom op website.

Voordracht prof. Andreas Weiermann op 17 mei UGent

Op dinsdagavond 17 mei (19u) geeft prof. Andreas Weiermann (Vkgr. Wiskunde: Analyse, Logica en Discrete Wiskunde) voor het brede publiek de voordracht ‘The Foundations of Mathematics and the Contributions of Harvey Friedman’.

Hierin komen o.a. een aantal eerder filosofische vragen aan bod, zoals ‘Wat is een getal, een functie, een definitie of een bewijs? Wat zijn geschikte axioma’s voor de fundamenten van de wiskunde en wat kan bewezen worden en wat niet?’ De fundamenten van o.a. logica, formalisme, intuïtionisme en predicativisme komen aan bod. Ook de bijdragen van UGent eredoctor prof. Harvey Friedman, die deze voordracht online zal bijwonen, aan de hedendaagse ontwikkelingen aan de fundamenten van de wiskunde komen aan bod.

Deze informele voordracht is eerder laagdrempelig en ook zeker gericht naar niet-wiskundigen en scholieren in de derde graad. Na afloop kan er worden nagepraat bij een hapje en drankje. Voor wie Gent te ver is om de voordracht on campus bij te wonen, wordt een link voorzien om deze online te volgen.

Alle informatie vindt u onderaan dit bericht en op onze website: https://www.ugent.be/we/nl/diensten/ipvw-ices/aanbod/onderzoekwetenschappen/harveyfriedman