Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

49 jaar! -

Welkom op website.

MathMagic

Wiskunde voor een grote groep jongeren aantrekkelijk, boeiend en begrijpbaar maken op manieren die dicht aansluiten bij de leefwereld van kinderen is de hoofddoelstelling van het project MatheMagic.
MathMagic werd in 2020 door het Departement Cultuur, Jeugd en Media als Experimenteel Project geselecteerd en gedurende de 2 daaropvolgende jaren ondersteund.

De MatheMagic box en bijbehorend handboek is het resultaat van 3 jaar intensief werken met jongeren van 6 tot 12 jaar op diverse locaties in Vlaanderen en Brussel.

De MatheMagic box en handboek is de neerslag van een kleine 100 ateliers in bibliotheken, jeugdhuizen en naschoolse opvang.

In het bijhorend handboek beschrijven de auteurs 11 verschillende ateliers. Het zijn stuk voor stuk denk en doe-activiteiten met een wiskundige basis die wij samen met de meisjes en jongens -naargelang de voorkennis en beschikbare tijd- stap voor stap ontdekken.

Deze MatheMagic box en handboek kan iedereen met een basiskennis wiskunde gebruiken tijdens zowel de lessen wiskunde als handleiding voor het ontwerp van digitale maakateliers.

In dit boekje vind je verschillende activiteiten om met wiskunde op een creatieve manier aan de slag te gaan. Deze verzameling van creatieve activiteiten biedt opportuniteiten om weinig gekende wiskundige werelden te doen ontdekken en om kinderen aan te moedigen om wiskundige mogelijkheden in allerlei gebieden van het leven te zien.

Het handboek kan je downloaden via deze link.