Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

49 jaar! -

Welkom op website.

Gemiddeld loon profvoetballer

Profvoetballers uit de Belgische eerste klasse behoren ongetwijfeld tot de best betaalde “werknemers” van het land. De afgelopen 10 jaar steeg het gemiddeld brutoloon van een Belgische profvoetballer van 158 duizend Euro tot 337 duizend Euro. Deze lonen verbleken wel met  de voetbalspelers van de Premier League waar het gemiddelde is gestegen tot drie miljoen …

Lees meer Gemiddeld loon profvoetballer

Stephen Hawking overleden

Toeval of niet? Op de dag waarop alle wiskundigen het getal pi vieren is op 76-jarige leeftijd de beroemde fysicus Stephen Hawking overleden.    Hawking was ongetwijfeld ook een briljante wiskundige die er in slaagde om met een wiskundig model zwarte gaten te beschrijven. 14 maart is ook de geboortedag van Albert Einstein. Ook de …

Lees meer Stephen Hawking overleden

Hoe vier jij Pi-dag?

Op Pi-dag, 14 maart, wordt wereldwijd door wiskundigen en hun leerlingen feest gevierd. Op 14 maart wordt namelijk het getal Pi gevierd, omdat in de Amerikaanse schrijfwijze voor data 14 maart geschreven wordt als 3/14 en de driecijferige benadering voor π gelijk is aan 3,14 Deze dag wordt op verschillende manieren gevierd. Zo staan sommigen …

Lees meer Hoe vier jij Pi-dag?

Ijkingsproeven anno 1917

Het is een nieuwe trend om aan zoveel mogelijk toekomstige studenten, allerlei toelatingsvoorwaarden en verplichte ijkingstoetsen op te leggen. Blijkbaar is er niets nieuws onder de zon. Ook in het oorlogsjaar 1917 was er voor toekomstige studenten van de “Hoogere- Land en Tuinbouwschool” een toegangsexamen. Dit lezen wij in een krantenartikel van “De Vooruit” van …

Lees meer Ijkingsproeven anno 1917

Lezing “The Mathematics of Color Conversions”

Op dinsdag 6 maart om 19 uur kan je gratis een lezing bijwonen getiteld “The Mathematics of Color Conversions”. De lezing gaat door in auditorium A3 in gebouw S9 op De Sterre en wordt georganiseerd door PRIME, studentenvereniging van UGent. Kristof Vanderhoydonck is medeoprichter van PRIME en geeft een gastvoordracht over wiskundigen in het bedrijfsleven. …

Lees meer Lezing “The Mathematics of Color Conversions”

Nieuwe editie wiskundetijdschrift

Deze week ontvangen zowat 6500 wiskundeleerkrachten de eerste versie van het vernieuwde tijdschrift Vector van uitgeverij Die Keure. In dit nummer worden bijdragen uit Wiskunde en Onderwijs (VVWL) afgewisseld met artikels van de collega’s  van ‘Uitwiskeling’ en een uitgebreid artikel over het gebruik van de 3D-versie van GeoGebra door het GeoGebra Instituut Vlaanderen. Ook de …

Lees meer Nieuwe editie wiskundetijdschrift

GeoGebra versies

GeoGebra is het voorbije decennium uitgegroeid tot het toonaangevende wiskundepakket waarmee alle onderdelen van het leerplan wiskunde op een interactieve wijze kunnen aangebracht worden. GeoGebra is beschikbaar voor elk platform (Windows, Mac, Linux, Chrome OS) en elk mogelijk device (desktop, laptop, tablet, smartphone). In bijlage een overzicht van de verschillende versies GeoGebra 6 ,GeoGebra 5 …

Lees meer GeoGebra versies