Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

49 jaar! -

Welkom op website.

Eerste hoofdredacteur van W&O overleden

Het bestuur van de VVWL meldt het heengaan van Alfred Warrinnier, emiritus gewoon hoogleraar aan de KULeuven.

Alfred Warrinnier werd geboren in Brugge op 10 maart 1938 en overleed in Leuven op 4 april 2022.

Alfred Warrinnier was medestichter van de Vlaamse Vereniging van Wiskundeleraars in 1975 en werd de eerste hoofdredacteur van het tijdschrift Wiskunde & Onderwijs.
Hij publiceerde ook regelmatig artikels in Wiskunde en Onderwijs.
Hij was naast wiskundige ook dichter, schilder, essayist.

Ter herinnering een gedicht met als titel “Cirkel” uit de bundel “Porismen” die in 1992 werd uitgegeven.

Een porisme is volgens de Griekse meetkunde een eigenschap die bekomen wordt bij het zoeken naar een andere eigenschap, is dus een geschenk der goden.

CIRKEL

en als hij niet langer cirkel is

tot punt verworden

op het witte blad

neergeworpen

hij zou zonder omgeving leven

zone-loos verloren zijn

nergens een baan

om ten onder te gaan

nergens een plooi

om in te schuilen

nergens een plaats

om ten onder te gaan

en als hij nu geen cirkel is

alleen maar stip

om middelpunt zijn

heersen kan hij dan worden

Lees de biografie van Alfred Warrinnier via deze link