Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

49 jaar! -

Welkom op website.

Het programma bestaat uit drie delen: de statutaire jaarvergadering van VVWL vzw, een lezing over π en het Piengetal samen met een voorstelling van het Platform Wiskunde Vlaanderen en een deel in de koepelzaal van het planetarium.

15 uur – 16.15 uur: π en het Piengetal (prof. dr. Paul Levrie en prof. dr. Rudi Penne – UA).

Het priemgetal 1013 is onlosmakelijk verbonden met Armand Pien en verdient daarom de naam Piengetal. Wiskundigen bestuderen getallen op abstract niveau, zonder een specifieke context, en daarom negeren we meestal de eenheden. Maar het Piengetal vormt hierop een uitzondering en heeft zelfs twee eenheden: mbar en hPa. We willen het in deze lezing hebben over een eigenschap van dit Piengetal, een eigenschap die een lange geschiedenis kent. Bij de wiskundigen gaf ze aanleiding tot depressies, aangevoerd door zowel cartesische als polaire luchtstromen, omdat geen van beide soelaas brachten voor een eenvoudig bewijs. Stof tot nadenken dus, zeker toen er connecties bleken te zijn met de originele wiskunde van E. Lucas: de Géometrie des tissus, die als een tyfoon doorheen de gevestigde wiskunde van de 19de eeuw woedde. Daarna kwam de stilte na de storm en bracht een frisse gematigde wind nieuwe inzichten dankzij de stabiele atmosfeer van kettingbreuken.
De aan ons door de organisatie inhoudelijk opgelegde hoge druk, gebiedt ons een plotwending te maken richting π, en dit natuurlijk naar aanleiding van de viering van de bij wiskundigen niet meer weg te denken pi-dag. Dankzij het uitstellen van deze lezing van 2020 tot vandaag kunnen we het nu o.a. hebben over het recente nieuwe record in de berekening van decimalen van π, wat dan logischerwijze gepaard gaat met andere weetjes over dit merkwaardige getal dat meer dan enig ander de mensheid al duizenden jaren fascineert.

16.15 uur – 16.35 uur: Één jaar Platform Wiskunde Vlaanderen (Prof. dr. ir. Giovanni Samaey, KU Leuven)

Het Platform Wiskunde, jarenlang in de wandelgangen voorbereid en breed aangekondigd op π-dag 2019, zag officieel het levenslicht op π-dag 2021. Vandaag viert het Platform dus zijn eerste verjaardag. Ondanks de coronacrisis gebeurde het voorbije jaar al heel wat, met name op het vlak van onderwijs en wetenschapscommunicatie. In deze lezing gaan we even in op de voornaamste realisaties en op de plannen voor de komende jaren.

16.35 uur – 16.45 uur: Bekendmaking winnaars prijsvraag

17 uur -17.30 uur: Didactische Planetariumvoorstelling (Hans Coeckelberghs)

17.40 uur -18.45 uur: Wiskunde, een wandeling in de wondere wereld van de mathematica(prof. dr. Ann Dooms – VUB)

Wiskunde, de kunst van het zekere volgens Stevin. Wiskunde, de taal waarin de natuur tot ons spreekt volgens Galilei. Het proberen oplossen van praktische problemen zorgt voor nieuwe wiskundige concepten, die op hun beurt uit pure nieuwsgierigheid verder worden uitgediept. Patronen worden gezocht, gevonden en bewezen. De kunst van het abstraheren geeft ons telkens opnieuw nieuwe inzichten en middelen waar we al dan niet onverwacht later weer de vruchten van plukken. Wandel je mee langs toeristische trekpleisters en verborgen parels?