Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

47 jaar! -

Welkom op onze nieuwe website.

Wiskundige denkactiviteiten

Wiskundige denkactiviteiten (WDA) zijn gekarakteriseerd door termen zoals ‘Probleemoplossen en analytisch denken’, ‘Modelleren en algebraïseren’, ‘Ordenen en structureren’, ‘Formules manipuleren’, ‘Abstraheren’, ‘Logisch redeneren en bewijzen’.

Vanaf de SLO-website (expertisecentrum voor leerplanontwikkeling in Nederland)  is het nieuwe boek van Anne van Streun en zijn co-auteur Peter Kop te downloaden.
Het is getiteld “Ontwerpen van wiskundige denkactiviteiten onderbouw havo/vwo”
Naast richtlijnen voor de opbouw van een wiskundige denkactiviteit (WDA) bevat het boek een schat aan voorbeelden van wiskundig denken in concrete opgaven voor de domeinen Meetkunde, Verbanden en Statistiek.

Wiskundeleraars in Vlaanderen kunnen ongetwijfeld heel wat inspirerende voorbeelden aantreffen in dit boek.

Te downloaden als pdf via deze link

 

Leave a Comment

(0 Commentaren)