Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

45 jaar! -

Welkom op onze nieuwe website.

Vzw School & Ziekzijn zoekt enthousiaste wiskundeleraars…

Vzw School & Ziekzijn, West-Vlaanderen zoekt!

S&Z zoekt wiskundeleraars met een empathische, gulle ziel.

S&Z werkt samen met de thuisschool (TOAH) en eventueel ook Bednet.

S&Z organiseert de ontmoeting en het contact met langdurig zieke leerlingen die vastberaden zijn om leerprogressie te blijven maken ondanks beperkt/geen klascontact.

S&Z ondersteunt de lesbegeleiding (gratis voor de ouders), verzekert de vrijwilliger en vergoedt de gedane onkosten.

S&Z coördineert. Zo worden leerachterstand en toekomstverlies bestreden bij leerlingen die revalidatie en herstel combineren met studeren. De mentale meerwaarde van de geboden steun is evident.

Kortom, S&Z zoekt jou.

Zo bereik je ons … via 0487 280 212 of 0487 280 213

of sinzwest@gmail.com

of je vakgenote Rosemonde Hellinckx, r.hellinckx@skynet.be