Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

47 jaar! -

Welkom op onze nieuwe website.

Vakantiecursus “Willekeur en structuur in netwerken”

De vakantiecursus voor leraren Wiskunde 2022 zal plaatsvinden in Amsterdam, op het CWI, op 26 en 27 augustus. In Eindhoven zal de cursus plaatsvinden op 2 en 3 september, in het gebouw van het Academisch Genootschap.

Het thema is: “Willekeur en structuur in netwerken’’. Hoofddocente is Nelly Litvak (Universiteit Twente. Tevens zullen Clara Stegehuis (UT) en Pim van der Hoorn (TU/e) een voordracht houden.

U kunt zich opgeven middels het aanmeldformulier op www.platformwiskunde.nl/vakantiecursus/. Hier kunt u ook de brochure en de flyer downloaden met alle inhoudelijke en praktische informatie.

Brochure-VC2022