Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

47 jaar! -

Welkom op onze nieuwe website.

Uitspraak vernietiging eindtermen door Grondwettelijk Hof op 16 juni 2022

De raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen besliste  om de eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs, die  door het Parlement werden goedgekeurd, aan te vechten bij het Grondwettelijk Hof en de vernietiging ervan te vragen.

De juridische procedure van het K.O. tegen de nieuwe eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs loopt op zijn einde. Het Grondwettelijk Hof zal zich op 16 juni 2022 uitspreken over de vraag tot vernietiging door het Katholiek Onderwijs.

In zake: de beroepen tot vernietiging van de artikelen 2, 3 en 4, alsook van de bijlagen 1 tot 7, van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 12 februari 2021 « betreffende de onderwijsdoelen voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs en diverse andere verwante maatregelen », ingesteld door de vzw « Katholiek Onderwijs Vlaanderen » en anderen en door de vzw « Federatie van Rudolf Steinerscholen in Vlaanderen » en anderen.

Link naar de website van het Grondwettelijk Hof.

Het bestuur van de VVWL blijft dit van nabij opvolgen…