Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

45 jaar! -

Welkom op onze nieuwe website.

UAntwerpen & VVWL werken samen in onderzoek Math@Distance: Wiskunde op afstand in tijden van crisis

Beste collega,
Na de sluiting van de middelbare scholen hebben we als wiskundeleraars massaal en in hoog tempo vormen van afstandsonderwijs ontwikkeld. Onder het motto never waste a good crisis willen we graag peilen naar hoe de ervaringen van u en uw leerlingen hiermee zijn om hieruit lessen te trekken voor de toekomst.

Vul enquête in >>

De enquête duurt een klein kwartiertje om in te vullen. Daarnaast hopen we dat u ook bereid bent om een kleinere vragenlijst ook door te spelen aan uw leerlingen uit de klas waarin het wiskundeonderwijs op afstand het beste verliep.

Het onderzoek wil een grondig zicht krijgen op de Vlaamse situatie, via een uniek samenwerkingsverband tussen de Universiteit Antwerpen en de Vlaamse Vereniging voor Wiskundeleraars , maar heeft ook een internationaal vergelijkende dimensie, waarbij hetzelfde onderzoek wordt uitgevoerd in Nederland en Duitsland.

Veel dank voor uw medewerking! Graag sturen we u na afloop van het onderzoek onze bevindingen.

Met vriendelijke groeten,

Filip Moons, UAntwerpen & VVWL
Prof. dr. Ellen Vandervieren, UAntwerpen
Ivan De Winne, VVWL

Buitenlandse partners