Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

47 jaar! -

Welkom op onze nieuwe website.

U-Solvit navorming

USolvit is een  oefen-, toets- en inspiratieplatform.

Het ondersteunt wiskundeleraren in nagenoeg alle Vlaamse secundaire scholen en biedt daartoe meer dan 19000 oefeningen aan die naar eigen inzicht gecombineerd kunnen worden tot oefenreeksen, formatief zowel als summatief.

Over het gebruik van usolv-it in de lessen secundair worden op 16 maart (Antwerpen) en 11 mei (Kortrijk)  twee navormingen georganiseerd .